Kabinetsplannen kinderopvangtoeslag vanaf 2017

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen goed kunnen combineren. Betaalbare kinderopvang helpt daarbij. Daarom krijgen de meeste ouders in 2017 meer kinderopvangtoeslag.

Veranderingen kinderopvangtoeslag 2017

Het kabinet maakt de kinderopvang beter betaalbaar met de volgende maatregelen:

  • de kinderopvangtoeslag gaat omhoog;
  • ouders die in 2017 werkloos worden, blijven daarna nog recht hebben op 6 maanden kinderopvangtoeslag;
  • het maximumuurtarief voor kinderopvang gaat omhoog. De kinderopvangtoeslag wordt over dit tarief berekend. Ouders kunnen hierdoor voor meer kinderopvangtoeslag in aanmerking komen.

Deze maatregelen staan in het ontwerp-besluit Kinderopvangtoeslag 2017. Het besluit geldt sinds 1 januari 2017.

In 2018 ook kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal

Werkende ouders kunnen vanaf 1 januari 2018 ook kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat. Nu kan dit alleen voor geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO). Het is nog niet bekend wanneer zij een aanvraag kunnen indienen.

Voor peuterspeelzalen gaan namelijk dezelfde regels gelden als voor andere kinderopvang. Hierdoor wordt kinderopvangtoeslag ook voor peuteropvang mogelijk. Dit staat in het ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.