Criminelen verspreiden kinderpornografisch beeldmateriaal razendsnel op internet. Vaak gebruiken ze daarvoor afgeschermde netwerken. Dit is één van de redenen waarom opsporing ingewikkeld is. Een andere reden is dat de slachtoffers niet bekend zijn. Zij moeten worden geïdentificeerd. In de aanpak staat het slachtoffer centraal. Bij de opsporing ligt de nadruk in de eerste plaats op de producenten en verspreiders van kinderporno. En daarna op de downloaders en bezitters van kinderporno.