Kinderpornografie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Bestrijding kinderporno

De bestrijding van kinderporno richt zich vooral op het vinden van de slachtoffers, de producenten en verspreiders van strafbaar beeldmateriaal. De politie bestrijdt kinderporno door de inzet van speciale zedenteams. Deze zijn vooral met de strijd tegen kinderporno bezig.

Meer slachtoffers kinderporno geïdentificeerd

Kinderporno is een van de landelijke aandachtspunten, vastgesteld in de veiligheidsagenda 2015-2018. Bij criminaliteit rondom kinderporno richt de politie zich vooral op het identificeren en ontzetten van slachtoffers uit de misbruiksituatie. In 2014 is een record aantal slachtoffers van kinderporno geïdentificeerd: 423, ten opzichte van 295 in 2012 en 233 in 2013.

Opsporing gericht op misbruikers, producenten en verspreiders kinderporno

Opsporing richt vooral op misbruikers, producenten en verspreiders van kinderporno. Dat leidde tot meer aangedragen verdachten van kinderporno bij het Openbaar Ministerie: in 2014: 560, ten opzichte van 568 in 2013 en 522 in 2012.

Opsporen kinderporno ingewikkeld

Criminelen bieden online kinderpornografisch materiaal aan. Zij gebruiken hierbij steeds vaker afschermingstechnieken. Ze zetten bijvoorbeeld foto’s in delen op verschillende servers. Zo zijn de foto’s alleen te vinden door een kleine groep geïnteresseerden.

Verzamelaars van kinderporno maken meestal deel uit van besloten netwerken. Binnen deze netwerken gebruiken zij versleutelde (encrypted) bestanden of e-mail. Dit maakt het opsporen van deze daders ingewikkelder.

Landelijke aanpak bestrijden kinderpornografie

Sinds 2012 vindt landelijke sturing plaats door politie en het OM samen. Een tactische stuurploeg weegt, prioriteert en stuurt tussen zaken en beslist over de inzet van politiecapaciteit. Verdeeld over 11 specialistische teams werken ongeveer 150 rechercheurs aan het bestrijden en voorkomen van kinderporno en kindersekstoerisme. De politie richt zich vooral op:

  • het identificeren en ontzetten van slachtoffers;
  • opsporen van producenten en verspreiders van kinderporno;
  • vernieuwing van digitale opsporingsmethoden.

Landelijke database helpt opsporing slachtoffers

Met speciale software kan de politie een snelle scan maken op beeldmateriaal dat bij een verdachte in beslag is genomen. Uit die scan moet blijken of het nieuw beeldmateriaal is of niet. Dit maakt het opsporen van daders en slachtoffers sneller en makkelijker.

Beeldmateriaal dat nog niet in de database zit wordt verder onderzocht op moment en plaats van opname. Als de foto’s kortgeleden zijn gemaakt kan het kind nog in de misbruiksituatie zitten. De politie zet alles op alles op het slachtoffer uit de benarde situatie te halen. En om de dader op te sporen.

Jeugdzorg extra alert op kinderporno

De overheid maakt afspraken met Jeugdzorg en Veilig Thuis. Hulpverleners die met kinderen werken, moeten meer letten op seksueel misbruik en signalen dat er mogelijk beeldmateriaal op internet staat. Komt een slachtoffer van seksueel misbruik bijvoorbeeld voor een intakegesprek? Dan kan de hulpverlener vragen of er ook foto’s of video’s zijn gemaakt.

Voor personen met pedofiele gevoelens en hun naasten is de hulplijn Stop it Now!

Er moet in een vroeg stadium hulp komen voor:

  • mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen.
  • mensen die kinderporno downloaden;

Het doel van hulplijn hulplijn Stop it Now is het bieden van een luisterend oor en advies. Om zo misbruik van kinderen te helpen voorkomen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland