Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer

Indien u als werkgever gebruik wilt maken van de Regeling onwerkbaar weer, dient hier een artikel over te zijn opgenomen in uw cao. Daarnaast dient vanaf 1 november 2020 in uw cao te zijn gedefinieerd in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke
voorwaarden de overeengekomen arbeid niet kan worden verricht.

In dit document is een voorbeeld cao-bepaling opgenomen die als handreiking kan dienen om het artikel in uw cao te definiƫren.

Let wel: deze handreiking dient slechts als leidraad. Het is toegestaan van de voorgestelde tijdsduur, temperatuur en weercode af te wijken.