Export kinderbijslag en kindgebonden budget beperkt

Vanaf uiterlijk 2014 stopt het kabinet de export van kinderbijslag en kindgebonden budget naar landen buiten de Europese Unie.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kamp (SZW). Voor de wijziging moeten de bilaterale socialezekerheidsverdragen met een aantal landen worden aangepast.

Voor 7 landen beëindigt het kabinet de export van kinderbijslag en kindgebonden budget op 1 juli 2012. Verdragen met die landen waren nog niet geratificeerd, maar werden voorlopig toegepast. Het gaat om Brazilië, Costa Rica, Gambia, Mali, Mexico, Bolivia en Botswana.

De meeste kinderbijslag en kindgebonden budget buiten de Europese Unie gaat naar Marokko, Turkije, Egypte, de Verenigde Staten en Suriname. Het stopzetten hiervan levert een besparing op van €3 miljoen in 2014 en jaarlijks €6 miljoen in 2015 en 2016.