CO₂-opslag

Teveel koolstofdioxide (CO2) in de lucht verandert het klimaat. Het kabinet stimuleert experimenten voor CO2-opslag onder de Noordzee. Door CO2 onder de Noordzee op te slaan, draagt koolstofdioxide niet bij aan klimaatverandering.

Noodzaak CO₂-afvang en opslag

Nederland wil in 2050 een CO2-arme industrie hebben. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Eén van de oplossingen is opslag van CO2. Bijvoorbeeld in lege gas- en olievelden. Daarmee stimuleert het kabinet ook technologische ontwikkelingen die wereldwijd kunnen worden verkocht.

Enkele voorbeelden van CO2-opslag zijn:

  • K12-B-project: slaat CO2 op in een gasveld onder de Noordzee;
  • Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD): vangt een deel van de CO2 af van een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte. De CO2 wordt vervolgens onder de Noordzee opgeslagen. Naar verwachting wordt het investeringsbesluit voor de ROAD in het najaar van 2015 vastgesteld.

De overheid heeft (nog) geen plannen voor CO2-opslag onder land. Er is voldoende ruimte onder zee.

Risico's CO₂-opslag

CO2 komt van nature voor in de lucht en is niet giftig. In grote hoeveelheden kan het gas gevaarlijk zijn, omdat het door zijn gewicht zuurstof verdringt. Maar de kans dat grote hoeveelheden CO2 ontsnappen uit lege gasvelden is volgens experts nihil. In deze velden heeft miljoenen jaren aardgas gezeten, zonder dat het in de lucht kwam.

Het risico op lekkage van transportbuizen voor CO2 is vergelijkbaar met een lek in een gasleiding. Controles brengen dat risico volgens de deskundigen terug tot ongeveer nul.

Vergunning nodig voor opslag CO₂

Voor de opslag van CO2 is een vergunning nodig met strenge veiligheidseisen. Deze eisen staan in de Mijnbouwwet.

Kabinet Rutte III: CO₂-afvang en CO₂-opslag

Het kabinet wil mogelijkheden voor koolstofdioxide –afvang en -opslag  en restwarmte benutten. Bijvoorbeeld in de havengebieden van Rotterdam en Amsterdam en in het Westland. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.