Kamerbrief over concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over het concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) 2021-2030. Het INEK heeft als doel inzicht te bieden in het energie- en klimaatbeleid van de lidstaten van de Europese Unie voor de periode 2021 tot en met 2030, waarbij onder meer op nationale doelstellingen en concrete beleidsmaatregelen wordt ingegaan.