Woo-besluit over HUF-beoordeling windturbines 2009

Besluit op een verzoek om de HUF-beoordeling windturbines 2009. HUF staat voor handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo)