Emissiehandel CO₂

Bedrijven kunnen emissierechten kopen van andere bedrijven. Met emissiehandel wil de Europese Unie de hoeveelheid CO2 in de lucht omlaag krijgen.

Minder CO₂-uitstoot door emissiehandel

De uitstoot van broeikasgas kan ook omlaag door erin te handelen. Dat is het idee achter het Europese systeem voor emissiehandel (ETS). Emissiehandel is handel in emissierechten. Emissierechten geven landen of bedrijven het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten.

Voor sommige bedrijven is het erg duur om de eigen uitstoot te verminderen. Voor andere bedrijven is het relatief goedkoop. Ook zijn er bedrijven die al veel geld hebben gestoken in emissiebeperking en dus rechten over hebben. Bedrijven die meer CO2 uitstoten dan is afgesproken, kunnen deze emissierechten kopen.

Op deze manier kost uitstoot van CO2 bedrijven geld. Het stimuleert ze om minder CO2 uit te stoten.

Nederland hoeft geen emissies bij te kopen

Omdat Nederland de emissiedoelen gaat halen, hoeft het kabinet geen emissierechten te kopen in het buitenland. Dit moest in het verleden wel. Ook in de jaren tot 2020 zal de uitstoot van broeikasgas van Nederland onder de afgesproken maximumhoeveelheden blijven.

Nederland: emissiehandel aanscherpen

Nederland wil het systeem voor emissiehandel aanscherpen. Onder meer door de hoeveelheid CO2 die bedrijven mogen uitstoten, te verlagen. Deze en andere maatregelen die Nederland bepleit in Europa, staan in het Energieakkoord.