Wetgevingsoverzicht Klimaatakkoord naar de Tweede Kamer

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer een wetgevingsoverzicht voor het Klimaatakkoord gestuurd. In dit overzicht staan de wetswijzigingen en wijzigingen in regelgeving die naar verwachting binnen deze kabinetsperiode naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

In het debat over het Klimaatakkoord van 3 juli 2019 heeft de minister toegezegd om op Prinsjesdag een wetgevingsoverzicht naar de Tweede Kamer te sturen. Met het aanbieden van het bijgevoegde overzicht voldoet de minister aan deze toezegging, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Financiën.

Zoals de Klimaatwet voorschrijft, zal de minister aan het eind van dit jaar het Klimaatplan aanbieden aan de Tweede Kamer. Het streven is om tegelijkertijd een uitgebreidere wetgevingskalender aan te bieden, met daarin ook wijzigingen op langere termijn.