Kabinet zet in op verdere verduurzaming financiële sector

Het moet makkelijker worden om in de financiële sector groene financiële keuzes te maken en risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt beter in te schatten. Dit staat onder meer in de door de ministerraad vastgestelde kabinetsreactie van minister Hoekstra van Financiën op de initiatiefnota ‘Van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector’ van Tweede Kamerleden Snels (GL), Sneller (D66), Bruins (CU), en Slootweg (CDA).

Klimaatverandering en klimaatbeleid brengen financiële risico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk dat er in Europa meer duidelijkheid komt over welke investeringen financiële duurzaamheidsrisico’s met zich mee brengen. Ook zal het kabinet zich in Europees verband ervoor inzetten banken beter rekening te laten houden met klimaatrisico’s, bijvoorbeeld door meer buffers aan te houden. Er moet daarnaast meer openheid komen over de risico’s die bedrijven lopen als gevolg van klimaatverandering, en hoe ze daarmee omgaan. Klanten en investeerders kunnen zich dan beter voorbereiden op risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt.

Bijvoorbeeld verzekeraars krijgen in toenemende mate te maken met grotere schadelasten als gevolg van extremere weersituaties. Daarnaast kunnen door de overgang naar een groene economie, bijvoorbeeld door het afbouwen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, bepaalde leningen voor banken riskanter worden. Het is van belang dat de financiële sector hier tijdig op anticipeert, en net als de gehele economie, dergelijke fossiele investeringen langzaam afbouwt.

Verduurzaming in de financiële sector is een van de speerpunten van het kabinet. Vorig jaar gaf Nederland met succes een groene obligatie uit - die dit jaar tweemaal is heropend - waarmee groene uitgaven worden gefinancierd. Op Europees niveau wordt aan een nieuwe standaard gewerkt voor groene obligaties. Het kabinet wil bij toekomstige uitgiftes dat de Nederlandse groene staatsobligatie daaraan voldoet.