Eerste Carribean Climate en Energy Conference levert resultaten op

Van 10-12 mei organiseerde Nederland samen met Aruba de eerste Carribean Climate and Energy Conference (CCEC). De conferentie vond plaats op Aruba en had ten doel om (ei)landen bij elkaar te brengen om samenwerking tussen eilanden te stimuleren en kennis en best-practices uit te wisselen over de problemen die zich op eilanden voordoen als gevolg van klimaatverandering. De conferentie leverde concrete resultaten op, zoals samenwerkingsovereenkomsten voor meer duurzame en betaalbare energie op Aruba, Sint Maarten en Curaçao, een nieuw op te richten vierlandenoverleg en een routekaart voor de transitie binnen het Koninkrijk. Ook zijn knelpunten geïdentificeerd die in aanloop naar de volgende CCEC worden opgepakt.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): "Eilanden staan aan de frontlinie van klimaatverandering en voelen zich terecht in de steek gelaten door een gebrek aan hulp en klimaatactie vanuit grotere en meer welvarende landen. Het is daarom hoog tijd dat er meer aandacht en ondersteuning komt voor eilanden bij het aanpakken van problemen die door klimaatverandering worden veroorzaakt. De resterende tijd is echter te kort om op ieder eiland opnieuw het wiel uit te vinden. Daarom wilde ik met de organisatie van de allereerste Carribean Climate and Energy Conference de samenwerking tussen eilanden opzoeken en versterken. Alleen zo kunnen we de klimaatproblemen op eilanden snel genoeg aanpakken."

Samenwerking voor een sterk en duurzaam Koninkrijk

De eerste dag van de CCEC stond in het teken van de (ei)landen binnen het Koninkrijk met onder meer een rondetafelgesprek met de zes eilanden, voorgezeten door minister Jetten en minister-president Wever Croes van Aruba. Afgesproken is dat er een routekaart komt voor het hele Koninkrijk voor de transities op het gebied klimaat en energie. Daarnaast gaan de vier landen binnen het Koninkrijk (Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten) nauwer samenwerken binnen een nieuw op te richten vierlandenoverleg klimaat en energie. Daarmee bouwen zij voort op de samenwerking die in aanloop naar de voorgaande klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Egypte (COP27) is gestart met een gezamenlijke Koninkrijksinzet voor klimaatconferenties van de Verenigde Naties (VN).

Meer duurzame en betaalbare energie op Aruba, Sint Maarten en Curaçao

Minister Jetten ondertekende met minister-president Wever-Croes van Aruba en minister-president Jacobs van Sint Maarten samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van duurzame energie. De ambitie is om op de eilanden met behulp van Nederlandse kennis en kunde snel meer duurzame energieprojecten te realiseren zodat Arubanen en Sint Maartenaren kunnen profiteren van schone, betaalbare energie. Ook met Curaçao wordt een degelijke samenwerkingsovereenkomst ondertekend tijdens het bezoek van minister Jetten aan het eiland op maandag 15 mei.

Internationale samenwerking voor klimaatactie op eilanden

Dag twee en drie van de conferentie waren internationaal georiënteerd. Vertegenwoordigers van eilanden uit de Caribische regio en eilandstaten in de Stille Oceaan gingen met relevante partijen zoals VN-organisaties, kennisinstituten en financiële instellingen in gesprek over rechtvaardigheid in de klimaattransitie, klimaatbestendige ecosystemen en de financiering van klimaatactie – thema’s die in het bijzonder relevant zijn voor eilanden. Tijdens deze gesprekken kwamen een aantal zaken naar voren die een belemmering vormen voor klimaatactie op eilanden. Dit gaat om een gebrek aan capaciteit om klimaatplannen te maken en uit te voeren, geen of onvoldoende toegang tot actuele en betrouwbare data en het ontbreken van capaciteit en expertise om ingewikkelde procedures te doorlopen die toegang geven tot financiering. Het kabinet wil deze punten de komende tijd in samenwerking met de eilanden oppakken, in aanloop naar de volgende CCEC.