Stand van zaken klimaatdoelen 2020

Nederland ligt op schema om de klimaatdoelen voor 2020 te halen.

Voor het eerst daling van broeikasgassen

Sectoren die niet onder het systeem van emissiehandel CO2 vallen, hebben de afgelopen 15 jaar minder broeikasgassen uitgestoten. Dat is het gevolg van het Nederlandse klimaatbeleid. Het kabinet verwacht dat de CO2-uitstoot in de komende 10 jaar verder zal dalen.

Verdere daling uitstoot broeikasgassen

Voor de sectoren die onder emissiehandel vallen, wordt de toegestane uitstoot elk jaar aangescherpt. Zo kunnen de doelstellingen voor 2020 worden gehaald.

Nog niet alle maatregelen meegewogen

In de berekeningen voor 2020 zijn nog niet alle kabinetsmaatregelen meegenomen. Bijvoorbeeld de verhoging van de maximum snelheid op sommige snelwegen (naar 130 kilometer per uur). Dit leidt waarschijnlijk tot meer CO2-uitstoot. Dat effect is niet meegerekend.

De positieve effecten van de SDE+ regeling en de Green Deals zijn nog niet bekend. Dus die zijn ook nog niet meegerekend. Ook de gevolgen van het Plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving zijn nog niet duidelijk.

Ondanks deze onzekerheden blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de doelstellingen worden gehaald. Meer hierover staat in de kamerbrief Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020.

Kabinet Rutte III: minder CO₂-uitstoot

Het kabinet wil de uitstoot van CO2 door Nederland nog verder beperken (49% in 2030). Iedere sector moet daaraan bijdragen. Daarbij geldt dat de concurrentiepositie van Nederland niet in gevaar mag komen. Dat kan door innovatieve maatregelen. Het kabinet werkt deze voornemens nog verder uit. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’