Beantwoording Kamervragen over terugvorderen van decoraties

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over uitvoering van de motie inzake het terugvorderen van decoraties.