Antwoord op Kamervragen over beïnvloeding NOS door Koninklijk Huis

Minister-president Rutte beantwoordt vragen van het Kamerlid Verhoeven (D66) over de vermeende beïnvloeding van de NOS door het Koninklijk Huis.