Beantwoording Kamervragen over onderhoudskosten Gouden Koets

Minister-president Rutte beantwoordt vragen van het lid Pechtold (D66) over de onderhoudskosten van de Gouden Koets.