Aanbiedingsbrief beantwoording vragen van het Kamerlid Van Raak over de Groene Draeck

Minister-president Rutte biedt, mede namens de minister van Defensie, de antwoorden aan op vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over de Groene Draeck. De vragen dateren van 2 maart 2016.