Kamerbrief over archiefonderzoek belastingvrijdom koninklijk huis

Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van archiefonderzoek naar de bepaling van het inkomensbestanddeel van de grondwettelijke uitkering aan leden van het koninklijk huis tijdens de voorbereiding van de wet financieel statuut van het koninklijk huis die op 1 januari 1973 in werking trad.