Beantwoording Kamervragen politieke verantwoordelijkheid nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis

Minister-president Rutte beantwoordt, mede namens minister Blok en minister Kaag, de vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de politieke verantwoordelijkheid m.b.t. nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis.