Rutte over troonswisseling

'Laten we een prachtige dag maken van 30 april aanstaande', aldus minister-president Rutte na afloop van een speciale bijeenkomst van de ministerraad. In een extra zitting heeft de ministerraad besloten dat de abdicatie van de Koningin op 30 april 2013 zal plaatsvinden in het Koninklijk Paleis te Amsterdam. De inhuldiging van de Koning zal vervolgens plaatsvinden in de Nieuwe Kerk.

RUTTE
Goedemorgen, het nieuws van gisteravond, maar ook de berichtgeving in de kranten van vanmorgen heeft nog eens onderstreept welke unieke positie Koningin Beatrix inneemt in de Nederlandse samenleving en ook in het Caraïbisch deel van het Koninkrijk. Tegelijkertijd blijkt ook uit al die berichtgeving de enorme steun van de Prins van Oranje, Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. En ook de  baan die ze dadelijk gaan uitoefenen en de functie die ze dadelijk gaan krijgen. Ik heb vanmorgen in de Eerste Kamer gezegd dat het kabinet ernaar uitziet om samen met de Verenigde Vergadering de Troonswisseling voor te bereiden. Samen met de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Uiteraard ook samen met de gemeente Amsterdam. En daarbij echt een prachtige dag te maken van 30 april aanstaande. Tegelijkertijd hebben we vandaag ook een paar praktische besluiten genomen die betreffen de Troonswisseling. Om te beginnen is er besloten tot de instelling van een ministeriële commissie Troonswisseling en een aantal werkgroepen. Ik zal zelf die commissie leiden. En die commissie zal ervoor zorgen dat er afstemming plaatsvindt van alle besluitvorming die te maken heeft met de abdicatie en de inhuldiging. De werkzaamheden van de ministeriële commissie Troonswisseling worden voorbereid door de ambtelijke coördinatie commissie Troonswisseling onder leiding van de Secretaris-generaal van dit departement. Daaronder vallen onder meer de werkgroepen Communicatie en belangrijk: de werkgroep Veiligheid. Daarnaast heeft de ministerraad op mijn voorstel besloten tot instelling van een Nationaal Comité Inhuldiging. Het Nationaal Comité heeft tot taak om feestelijkheden rondom de dag van de inhuldiging te coördineren. Tevens zal het Comité initiatieven voor dankbetuigingen aan Koningin Beatrix en initiatieven voor huldeblijken voor  de nieuwe Koning en Koningin coördineren en tegelijkertijd in goede banen leiden. De abdicatie en inhuldiging zelf maken geen onderdeel uit van de taken van het Nationaal Comité. Het organiseren van feestelijkheden op de dag van de inhuldiging door Oranjeverenigingen en anderen overal in het land staat hier ook los van. De heer Hans Wijers wordt voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging. De samenstelling van het Nationaal Comité zal binnenkort bekend worden gemaakt. Informatie over de werkwijze zal dan te vinden zijn op de website van het Koninklijk Huis. Het Nationaal Comité gaat invulling geven aan de uitdrukkelijke wens van het nieuwe Koningspaar dat de inhuldiging door alle Nederlanders in gezamenlijkheid kan worden gevierd. Tot slot heeft de ministerraad vanmorgen ook formeel besloten dat de abdicatie van de Koningin op 30 april 2013 zal plaatsvinden in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De inhuldiging van de Koning zal vervolgens plaatsvinden in de Nieuwe Kerk.