Troonrede

Op Prinsjesdag maakt de regering in de Troonrede haar plannen voor het komende jaar bekend. De Koning spreekt in de Ridderzaal de troonrede uit voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer.

In artikel 65 van de Grondwet staat over de Troonrede: 'Jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven'.

De Grondwet stelt geen eisen aan de volgorde, lengte en inhoud van de Troonrede. Die kunnen dus per jaar verschillen.

Tussen 1815 en 1903 sprak de Koning(in) de Troonrede uit in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Vanaf 1904 is gekozen voor de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag.