Wat is het Koninklijk wapen of Rijkswapen?

Het Koninklijk wapen is het wapen van de Koning. Dit is hetzelfde wapen als het Rijkswapen, maar dan met toevoeging van een zogenaamde Koningsmantel.

Omschrijving van het wapen

Het wapen toont een leeuw die rechts een zwaard vasthoudt en links een pijlenbundel. De achtergrond is blauw met goudkleurige blokjes. De omlijsting van het wapen kan bestaan uit de Koninklijke kroon, 2 leeuwen als schildhouders en de wapenspreuk 'Je maintiendrai'.

Het wapen bestaat sinds 1815. In 1907 is het wapen aangepast en in 1980 is het opnieuw officieel vastgesteld.

Gebruik Koninklijk wapen

Alleen de Koning mag het Koninklijk wapen voeren. Ondernemingen die van de Koning het predicaat 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' hebben ontvangen, mogen het daarbij behorende Koninklijk wapen voeren met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

Gebruik Rijkswapen

Alleen de Staat der Nederlanden mag het Rijkswapen gebruiken. Ministers mogen het wapen gebruiken, bijvoorbeeld op hun briefpapier. Het Rijkswapen staat ook op de wapenschilden van de ambassades van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland.

Gebruik wapen verboden

Het gebruik van elementen uit het Koninklijk wapen of Rijkswapen is niet toegestaan. Het zou de indruk kunnen wekken dat iemand namens, of met toestemming van, de Koning of de Nederlandse staat handelt. U mag bijvoorbeeld niet een leeuw afbeelden die een sterke gelijkenis vertoont met de leeuw uit het Rijkswapen.