Wat is het predicaat Koninklijk?

Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding voor verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De Koning kan een vereniging, stichting, instelling of onderneming het recht geven zichzelf Koninklijk te noemen. Bijvoorbeeld als de organisatie van landelijke betekenis is of 100 jaar of langer bestaat. De vereniging, stichting, instelling of onderneming moet aan een aantal voorwaarden voldoen om het predicaat Koninklijk te kunnen krijgen.

Voorwaarden predicaat Koninklijk voor ondernemingen

Een onderneming moet aan de volgende voorwaarden voldoen om het predicaat Koninklijk te kunnen krijgen:

  • zeer belangrijk zijn in hun vakgebied;
  • minstens 100 jaar bestaan;
  • minstens 100 werknemers in dienst hebben;
  • aantoonbaar stabiel zijn en een goede financiële reputatie hebben;
  • geen onderdeel zijn van een groter concern dat al Koninklijk is;
  • zich als Nederlands bedrijf manifesteren.

Voorwaarden predicaat Koninklijk voor verenigingen

Een vereniging moet aan de volgende voorwaarden voldoen om het predicaat Koninklijk te kunnen krijgen:

  • zeer belangrijk zijn in hun vakgebied;
  • minstens 100 jaar bestaan;
  • geen politieke of andere gevoelige opvattingen verspreiden;
  • geen onderdeel zijn van een groter verband dat al Koninklijk is.

Aanvraagprocedure predicaat Koninklijk

Meer informatie over het predicaat Koninklijk en de aanvraagprocedure vindt u op de website van het Koninklijk Huis. U kunt ook meer informatie opvragen bij de burgemeester van de plaats waar uw onderneming of vereniging gevestigd is.