Dalende koopkracht: oorzaken, gevolgen en maatregelen

Door de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen van dagelijkse behoeften, zoals energie, benzine en voedingsmiddelen. Hierdoor stijgt de inflatie en daalt voor veel huishoudens de koopkracht. Het kabinet neemt maatregelen om de gevolgen van de gestegen prijzen te verzachten.

Stijgende prijzen door de oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft veel gevolgen voor de prijzen in Nederland:

  • De prijzen van producten die uit Rusland komen (bijvoorbeeld energie en grondstoffen) stijgen, omdat Rusland minder exporteert. Daardoor is er minder aanbod, terwijl de vraag gelijk blijft. Ook stijgen de prijzen van veel producten uit Oekraïne en Belarus. Bijvoorbeeld graan, hout, nikkel, palladium en aluminium.
  • Ook prijzen van producten die niet uit Rusland, Oekraïne en Belarus komen stijgen, omdat bedrijven hogere prijzen aan elkaar en aan de consument doorberekenen.
  • Onzekerheid over (het einde van) de oorlog en de gevolgen ervan dragen bij aan prijsstijgingen.
  • Mede door de oorlog in Oekraïne willen Nederland en Europa minder afhankelijk worden van gas uit Rusland
  • Nederland en Europa hebben sancties opgelegd tegen Rusland en Belarus. Ook dat kan van invloed zijn op de prijzen.

Maatregelen om de hoge prijzen te compenseren