Hoe vraag ik de energietoeslag 2022 aan van ongeveer € 1.300?

Lees meer over het Tijdelijk Noodfonds Energie voor kwetsbare huishoudens.

U vraagt de energietoeslag aan bij uw gemeente. U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) netto per maand;
  • een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Als u zo’n uitkering ontvangt, dan krijgt u de energietoeslag automatisch van uw gemeente.

Recht op energietoeslag 2022 als u maximaal 120% van het sociaal minimum verdient

Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen. 

In een paar gemeenten wijken de voorwaarden om energietoeslag te krijgen iets af. Daar geldt bijvoorbeeld een hogere inkomensgrens of telt uw vermogen mee. Uw gemeente kan u vertellen welke voorwaarden voor u gelden. De gemeente bepaalt wanneer de toeslag wordt uitgekeerd. Dit kan ook in delen gebeuren.

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum in 2022?
Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.871,50
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05
Hoeveel is 120% van het sociaal minimum in 2023?
Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.434,79
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.434,79
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.049,70
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.596,80
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.168,64

Automatisch energietoeslag 2022 als u een uitkering ontvangt

Als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente. Ook als u wilt weten hoe het ontvangen van de energietoeslag in uw gemeente precies werkt. 

Heeft de energietoeslag gevolgen voor andere toeslagen?

Voor de meeste mensen heeft de energietoeslag geen gevolgen voor andere toeslagen. En ook niet voor een uitkering. De energietoeslag wordt niet meegeteld als inkomen. Door het ontvangen van energietoeslag gaan andere toeslagen of uitkeringen dus niet omlaag.

Maar er is één situatie waarin de energietoeslag wel gevolgen kan hebben: als u het geld niet gebruikt. Bijvoorbeeld als u de toeslag op een spaarrekening zet. Dan heeft u meer spaargeld. De overheid noemt dat vermogen. Als uw vermogen boven een bepaald bedrag komt, kan dat wel gevolgen hebben voor toeslagen en uitkeringen.

Inkomen 
Bij de huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag kijken ze naar uw inkomen. De energietoeslag telt niet mee als inkomen. De energietoeslag heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw inkomen.

Vermogen
Bij de huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag kijken ze naar uw vermogen (spaargeld). De energietoeslag kan soms gevolgen hebben voor uw vermogen. Bijvoorbeeld, als u de energietoeslag op de spaarrekening zet. Het verschilt per toeslag hoeveel vermogen (spaargeld) u mag hebben.

Energietoeslag in 2023

Voor de energietoeslag 2023 is een nieuw wetsvoorstel voorbereid. Daar is voor gekozen om de toeslag te laten passen bij de inkomenssituatie van mensen in dit jaar. De doelgroep van de energietoeslag voor 2023 zal niet automatisch gelijk zijn aan die van 2022 omdat opnieuw naar de huidige inkomenssituatie wordt gekeken. 

Het concept van het wetsvoorstel energietoeslag 2023 is in december 2022 voor advies aan de Raad van State aangeboden en gepubliceerd, met als verwachte ingangsdatum juni 2023. Vanwege enkele gerechtelijke uitspraken over het recht van studenten op energietoeslag en het advies van de Raad van State, kijkt SZW nu opnieuw naar het wetsvoorstel voor 2023. Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat de eerder verwachte ingangsdatum niet zal worden gehaald. Na behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer en de inwerkingtreding van de wet, kan de energietoeslag worden aangevraagd en uitgekeerd. Het is aan de Kamers om te bepalen wanneer zij het wetsvoorstel behandelen.

De gemeenten hebben wel de mogelijkheid om al 500 euro van de energietoeslag van 2023 bij de toeslag van 2022 te voegen. Hiermee kan en kon de eerste periode van 2023 overbrugd worden. Sinds januari 2023 zijn verschillende koopkrachtmaatregelen van kracht. De financiële armslag van huishoudens met een laag inkomen is daarmee groter dan in 2022. De middelen voor 2023 kunnen daarom worden uitgekeerd in de tweede helft van het jaar. Het meer gespreid uitkeren, heeft als voordeel dat mensen de toeslag ontvangen wanneer die nodig is.

Studenten: geen energietoeslag, soms wel tegemoetkoming

Studenten komen niet in aanmerking voor de energietoeslag van ongeveer € 1.300. Studenten die in ernstige financiële problemen komen of dreigen te komen door de sterk stijgende energieprijzen, kunnen wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten

Hulp bij geldzorgen

Bekijk en lees wat u kunt doen en hoe de overheid helpt bij geldzorgen door de hoge energierekening.

Pas op voor nepberichten en -telefoontjes over energietoeslag

Ga niet in op e-mails, sms’jes of telefoontjes van mensen die zeggen dat u recht hebt op energietoeslag. En die uw gegevens vragen. Dit zijn criminelen. Wilt u weten of u recht heeft op energietoeslag? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Informatie over de energietoeslag voor gemeenten

Op de website van Stimulansz staan documenten met meer informatie voor gemeenten over de energietoeslag. Onder andere een handreiking energietoeslag en een modelaanvraagformulier.