Hoe vraag ik de energietoeslag 2022 aan van ongeveer € 1.300?

Lees meer over het Tijdelijk Noodfonds Energie voor kwetsbare huishoudens.

U vraagt de energietoeslag aan bij uw gemeente. U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) netto per maand;
  • een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Als u zo’n uitkering ontvangt, dan krijgt u de energietoeslag automatisch van uw gemeente.

Recht op energietoeslag 2022 als u maximaal 120% van het sociaal minimum verdient

Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen. 

In een paar gemeenten wijken de voorwaarden om energietoeslag te krijgen iets af. Daar geldt bijvoorbeeld een hogere inkomensgrens of telt uw vermogen mee. Uw gemeente kan u vertellen welke voorwaarden voor u gelden. De gemeente bepaalt wanneer de toeslag wordt uitgekeerd. Dit kan ook in delen gebeuren.

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum in 2022?
Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.871,50
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05
Hoeveel is 120% van het sociaal minimum in 2023?
Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.434,79
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.434,79
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.049,70
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.596,80
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.168,64

Automatisch energietoeslag 2022 als u een uitkering ontvangt

Als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente. Ook als u wilt weten hoe het ontvangen van de energietoeslag in uw gemeente precies werkt. 

Energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of uitkering

Energietoeslag ontvangen heeft geen gevolgen voor uw toeslagen of uitkering. Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. U krijgt dus niet bijvoorbeeld minder huurtoeslag of een minder hoge (Wajong-)uitkering als u energietoeslag krijgt. 

Energietoeslag in 2023

De energietoeslag van ongeveer € 1.300 wordt opnieuw in 2023 uitgekeerd. Gemeenten kunnen al in 2022 € 500 van de energietoeslag voor 2023 uitkeren. Meer informatie leest u in het Gemeentenieuws van SZW.

Studenten: geen energietoeslag, soms wel tegemoetkoming

Studenten komen niet in aanmerking voor de energietoeslag van ongeveer € 1.300. Studenten die in ernstige financiële problemen komen of dreigen te komen door de sterk stijgende energieprijzen, kunnen wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten

Hulp bij geldzorgen

Bekijk en lees wat u kunt doen en hoe de overheid helpt bij geldzorgen door de hoge energierekening.

Pas op voor nepberichten en -telefoontjes over energietoeslag

Ga niet in op e-mails, sms’jes of telefoontjes van mensen die zeggen dat u recht hebt op energietoeslag. En die uw gegevens vragen. Dit zijn criminelen. Wilt u weten of u recht heeft op energietoeslag? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Informatie over de energietoeslag voor gemeenten

Op de website van Stimulansz staan documenten met meer informatie voor gemeenten over de energietoeslag. Onder andere een handreiking energietoeslag en een modelaanvraagformulier.