Kom ik als student in aanmerking voor een financiële ondersteuning voor de gestegen energieprijzen?

U kunt een tegemoetkoming in de kosten aanvragen als u in ernstige financiële problemen komt of dreigt te komen door de sterk stijgende energieprijzen. U vraagt hiervoor individuele bijzondere bijstand aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Hoe hoog de financiële ondersteuning is, hangt af van de individuele situatie.

Voorwaarden recht op tegemoetkoming kosten energie

Om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming gelden in ieder geval onderstaande voorwaarden:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of daaraan gelijkgesteld.
  • U bent minimaal 21 jaar.
  • Het energiecontract staat op uw naam.
  • Uw totale inkomen is minder dan € 1.310,05 (alleenstaand) of € 1.871,50 (samenwonend). Dit is maximaal 120% van het sociaal minimum. De volgende vormen van inkomen tellen hier in ieder geval in mee:
    • Het maximale bedrag dat u kunt lenen van DUO voor het levensonderhoud. Voor mbo-studenten is dat € 766,06, voor hbo- en wo-studenten € 932,87. Het maakt niet uit of u wel of niet het maximale bedrag leent. Het maximale bedrag dat u kunt lenen, wordt meegeteld in het totale inkomen.   
    • Inkomen uit werk. Bijvoorbeeld van een (bij)baan of een eigen bedrijf.
    • Bijdrage van ouders. Bijvoorbeeld als ouders de zorgverzekering of kamer betalen.

Let op: Gemeenten kunnen extra voorwaarden stellen. Het is aan de gemeente of de bijzondere bijstand wordt toegekend.

Aanvragen tegemoetkoming in energiekosten

U vraagt individuele bijzondere bijstand aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente bepaalt of u wel of geen financiële bijdrage ontvangt en hoe hoog deze is. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Uitbetalen van tegemoetkoming in energiekosten

De gemeente bepaalt wanneer de tegemoetkoming wordt uitgekeerd. Dit kan in 1 keer, maar ook verspreid over meerdere delen.

Tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor toeslagen

Het ontvangen van de tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag.