Hoe vraag ik tegemoetkoming aan voor de energiekosten bij een blokaansluiting?

Bewoners van woningen die gezamenlijk 1 warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben, kunnen compensatie krijgen voor de hoge energiekosten. Maar zij vragen deze tegemoetkoming niet zelf aan. Dit doet degene die het contract voor de blokaansluiting met de energieleverancier heeft afgesloten (de contracthouder). Meestal is dit de verhuurder of Vereniging van Eigenaren (vve). Die verdeelt het geld vervolgens onder de bewoners.

Voorwaarden voor tegemoetkoming blokwarmte en blokelektriciteit

Als contracthouder kunt u de tegemoetkoming aanvragen voor de bewoners die onder het energiecontract voor de blokaansluiting vallen. En die vervolgens verdelen onder de bewoners. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming geldt een aantal voorwaarden:

 • Er moet een minimaal aantal woonruimtes zijn aangesloten op uw energie-aansluiting. Minstens:
  • 1 of meer zelfstandige woonruimtes voor blokelektriciteit;
  • 3 of meer zelfstandige woonruimtes voor blokwarmte;
  • 4 of meer onzelfstandige woonruimtes voor blokelektriciteit of blokwarmte;
  • 4 of meer woonruimtes voor blokelektriciteit of blokwarmte, als uw energieaansluiting niet voldoet aan een van de drie omschrijvingen hierboven.
 • De woonruimten waarvoor u de aanvraag doet, waren in elk geval op 1 januari of 1 april 2023 officieel geregistreerd met een woonfunctie in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) (en staan dus zo in het BAG-register). Of er stond in elk geval op 1 januari of 1 april 2023 iemand ingeschreven als bewoner in de basisregistratie personen. 
 • De prijs die u via een vast contract voor blokwarmte betaalt, ligt niet voor het hele jaar 2023 vast onder de maximale prijs van het prijsplafond voor energie. De precieze bedragen staan in de Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen. U kijkt hiervoor naar de prijs in uw contract exclusief btw en energiebelasting.
 • Het energiecontract staat op uw naam en dit is ook de naam die u op de aanvraag voor de tegemoetkoming zet.
 • U heeft de tegemoetkoming nog niet eerder aangevraagd voor deze woonruimtes. 
 • U bent niet failliet verklaard en er is geen uitstel van betaling verleend, of een verzoek daartoe ingediend.
 • U hebt niet al subsidie gekregen via de Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 om het prijsplafond te hanteren voor de woonruimtes waarvoor u de aanvraag doet. 

Tegemoetkoming aanvragen

Om de tegemoetkoming voor uw bewoners aan te vragen, moet u een online aanvraagformulier invullen. Dit kan tot en met 30 september 2023. Bekijk vóór het aanvragen het stappenplan hieronder.

Doet u een subsidieaanvraag voor minimaal 10 blokaansluitingen? Bijvoorbeeld omdat u een professionele beheerder bent? Dan kunt u binnenkort onder bepaalde voorwaarden meerdere aanvragen tegelijk indienen. U kunt zich hiervoor aanmelden via uw brancheorganisatie. Bent u niet aangesloten bij zo’n organisatie? Bel dan het servicenummer voor aanvragers: 055 – 538 53 80.

Stappenplan aanvragen tegemoetkoming

1. Voldoet u aan de voorwaarden?

Check of u aan alle voorwaarden zoals hierboven beschreven voldoet om de tegemoetkoming te mogen aanvragen

2. Zorg dat u alle benodigde documenten bij de hand hebt:

 • BAG-registratienummer van het pand waar de aansluiting zit;
 • Het energiecontract met de EAN-code van de aansluiting;
 • De meest recente bankafschrijving van de betaling voor de energiekosten voor de blokaansluiting (dit mag ook een download zijn van uw online bankafschrift);
 • De meest recente factuur van de energiekosten voor de blokaansluiting;
 • Uw DigiD.

3. Vul het aanvraagformulier in

Let op: de gegevens die u invult, worden niet tussentijds opgeslagen.

4. Ontvangstbevestiging en beschikking via de post.

Binnen 2 weken na uw aanvraag krijgt u per post een ontvangstbevestiging. En maximaal 13 weken na uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of niet. Deze termijn kan eventueel met 13 weken verlengd worden. In dat geval krijgt u daar bericht van. 

5. Goedkeuring, afwijzing of meer informatie nodig.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u binnen 2 weken na de datum van uw beschikking (een deel van) het bedrag op uw rekening. Als er informatie ontbreekt op uw aanvraag, dan wordt er contact met u opgenomen. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan wordt uw aanvraag afgewezen.

6. 2 betaalmomenten.

U ontvangt het geld in 2 delen. Ontvangt u uw beschikking voor 31 juli 2023? Dan ontvangt u het eerste deel binnen 2 weken na de beschikkingsdatum en het tweede deel uiterlijk 15 augustus 2023. Ontvangt u de beschikking na 31 juli 2023? Dan ontvangt u het geld in twee uitbetalingen binnen 2 weken na de beschikkingsdatum.

Hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming voor 2023 is verdeeld in 2 bedragen: 1 voor de eerste 6 maanden van 2023 en 1 voor de laatste 6 maanden van 2023. Per type woonruimte geldt voor blokelektriciteit en blokwarmte een bedrag voor de tegemoetkoming. Voor de eerste 6 maanden van 2023 zijn de bedragen van de tegemoetkoming:

 • € 786,45 (zelfstandige woonruimte met blokwarmte);
 • € 731,13 (zelfstandige woonruimte met blokelektriciteit);
 • € 329,28 (onzelfstandige woonruimte met blokwarmte);
 • € 307,63 (onzelfstandige woonruimte met blokelektriciteit).

Het bedrag voor de laatste 6 maanden van 2023 hangt af van het gemiddelde energietarief voor kleinverbruikers voor juli 2023. Eind juni wordt bekend wat dit tarief is en wat hierdoor de tegemoetkoming is voor de tweede helft van 2023. 

U krijgt als aanvrager ook een vergoeding voor de kosten om de tegemoetkoming te verrekenen met de energiekosten. Dit bedrag mag u zelf houden.

Extra geld voor huishoudens met blokelektriciteit

Huishoudens met blokelektriciteit hebben de € 190 compensatie voor de energierekening in november en december 2022 niet gekregen. In de bovengenoemde bedragen voor de tegemoetkoming voor blokelektriciteit is daarom per zelfstandige woonruimte € 380 en € 160 per onzelfstandige woonruimte verwerkt. Deze bedragen verschillen, omdat onzelfstandige woonruimtes gemiddeld minder energie verbruiken dan zelfstandige woonruimtes. 
 

Geld verdelen onder bewoners

Als contracthouder van de blokaansluiting ontvangt u het geld van de tegemoetkoming op uw rekening. Houd de bewoners goed op de hoogte van de status van de aanvraag. Bijvoorbeeld als u de aanvraag gedaan heeft, als deze is goedgekeurd en als u het geld heeft ontvangen. 
Bij de verdeling van het geld onder bewoners, gaat u als volgt te werk: 

 • Ga uit van de verdeelsleutel die u ook gebruikt bij de verdeling van de energiekosten. Vaak is dit op basis van het aantal vierkante meters. Of een percentage van de totale energierekening. 
 • Deel het geld door het aantal keren dat u in 2023 de energiekosten in rekening brengt. Doet u dit bijvoorbeeld maandelijks? Deel het bedrag dan door 12.
 • Verreken het bedrag met de energiekosten voor iedere periode. Wat overblijft aan energiekosten brengt u net als altijd in rekening bij de bewoners. Bijvoorbeeld: iemand betaalt € 100 per maand aan energiekosten en u heeft berekend dat de bewoner recht heeft op € 20 tegemoetkoming per maand. U brengt dan nog € 80 aan energiekosten in rekening.
 • Heeft u in 2023 al energiekosten in rekening gebracht als u de tegemoetkoming gaat verdelen? Verreken de tegemoetkoming dan bij de eerstvolgende keer dat u weer energiekosten in rekening brengt. Of doe het voor die periode bij de eindafrekening. 
 • Brengt u na het ontvangen van de subsidie geen energiekosten bij een bewoner meer in rekening en hanteert u geen eindafrekening? Dan kunt u dat deel van de tegemoetkoming rechtstreeks overmaken aan die bewoner. Bijvoorbeeld als de bewoner is verhuisd.