Wanneer krijg ik de tegemoetkoming voor de energiekosten als ik een blokaansluiting heb?

Wanneer u de tegemoetkoming voor de energiekosten bij een blokaansluiting ontvangt, hangt onder andere af van of en wanneer de aanvraag hiervoor is goedgekeurd. En wanneer u uw energiekosten betaalt. Degene die het contract met de energieleverancier heeft afgesloten doet (voor u) de aanvraag. Meestal is dit de verhuurder of bestuurder van de vereniging van eigenaren (vve). 

Aanvrager verdeelt het geld onder de bewoners

U krijgt het geld dus niet rechtstreeks van de overheid, maar van degene die de aanvraag voor u doet (uw verhuurder of bestuurder van de vve). Die verdeelt het geld vervolgens onder alle bewoners die onder de blokaansluiting vallen. De aanvrager krijgt naast de tegemoetkoming ook een onkostenvergoeding. 

Uw verhuurder of vve-bestuurder verdeelt het geld onder bewoners via de verdeelsleutel, zoals ook de energiekosten worden verdeeld. Bijvoorbeeld: als een bewoner 5% van de totale energiekosten betaalt, dan krijgt die ook 5% van de tegemoetkoming. 

Is de tegemoetkoming voor mij al aangevraagd?

Wilt u weten of uw contracthouder de tegemoetkoming voor u al heeft aangevraagd? Vul dan uw postcode en huisnummer in op de site van het Kadaster.  

Betaling van tegemoetkoming vaak als u ook energiekosten moet betalen

Veel bewoners krijgen het geld op het moment dat zij ook de energiekosten moeten betalen. Verhuurders of vve-bestuurders verrekenen het bedrag met de energie- of servicekosten. 

Het kan ook zijn dat de tegemoetkoming op een ander moment komt. Dit ligt aan de zogeheten verdeelsleutel die uw verhuurder of vve-bestuurder gebruikt. Bekijk meer informatie over die verdeelsleutel en situaties waarin zij daarvan kunnen afwijken (onderaan de pagina).

Tijdlijn aanvraag van tegemoetkoming

  • De aanvrager vraagt de tegemoetkoming aan voor alle huishoudens die onder de blokaansluiting vallen. Dit kon tot en met 31 oktober 2023.
  • Maximaal 2 weken na de aanvraag ontvangt de aanvrager per post een ontvangstbevestiging. 
  • Uiterlijk 13 weken na de aanvraag ontvangt de aanvrager per post een beschikking, waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of niet. Deze termijn kan eventueel met 13 weken worden verlengd.
  • Als de aanvraag is goedgekeurd, moet de aanvrager binnen twee weken u als bewoner daarover informeren en laten weten hoe hij de tegemoetkoming zal verdelen.

Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt (een deel van) het bedrag binnen 2 weken op de rekening van de aanvrager gestort. 

Informatie over de aanvraag

Als het goed is, houdt de aanvrager u op de hoogte van de aanvraag en wanneer u uw geld krijgt, als de aanvraag is goedgekeurd. Gebeurt dit niet of wilt u meer weten over de aanvraag of de hoogte van de tegemoetkoming? Neem dan contact op met de aanvrager. Meestal is dit de verhuurder of bestuurder van de vereniging van eigenaren (vve).

Hulp bij problemen met aanvraag of verdeling tegemoetkoming

Wil de contracthouder geen aanvraag voor de tegemoetkoming indienen? Of wordt de tegemoetkoming niet goed verdeeld onder de bewoners? Wat u daartegen kunt doen, hangt af van uw situatie: