Voorjaarsnota 2012

De Voorjaarsnota 2012 geeft naast informatie over de begroting van 2012 een overzicht van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013. De Voorjaarsnota laat forse tegenvallers zien in de uitvoering van de begroting van 2012. Desondanks is het gelukt het uitgavenkader voor 2012 te sluiten. Het EMU-saldo 2012 komt naar verwachting uit op een tekort van 4,2% en de EMU-schuld op 69,7% van het bbp.