Kamerbrief over de wijziging van de leennormen in 2015

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de wijziging van de inkomensnormen bij hypotheekverstrekking en toezegging energiebesparing.

De gewijzigde regeling (kenmerk FM/2014/1655 M) zal binnenkort worden gepubliceerd in de Staatscourant (zie de bijlage bij deze brief).