Hypotheekregels

De overheid wil de hypotheekschulden van mensen met een koophuis verminderen. Daarom geldt een maximum voor de hoogte van een hypotheek. Dit maximum wordt bepaald door het inkomen en de waarde van een koophuis. Tweeverdieners en huiseigenaren die in hun woning energiebesparende maatregelen nemen, kunnen een iets hogere hypotheek afsluiten.

Aangepaste regels voor afsluiten en aflossen hypotheek

Als u een huis koopt, moet u daarvoor vaak een hypotheek afsluiten. Een hypotheek is een lening die u gebruikt om een huis te kopen. Het huis is daarbij het onderpand van de lening. Na de financiële crisis bleek dat hoge hypotheekschulden een risico vormen voor huiseigenaren en de gehele economie. Daarom zijn de hypotheekregels aangepast:

  • Vanaf 1 januari 2018 mag de hypotheek niet hoger zijn dan de waarde van het koophuis.
  • Voor huiseigenaren die na 31 december 2012 een eerste hypotheek afsloten of na deze datum de hypotheek verhoogden, verandert de hypotheekrenteaftrek. Deze eis geldt alleen als de hypotheek minstens annuïtair in maximaal 360 maanden volledig wordt afgelost. Bij een verhoging na 2012 geldt deze eis alleen voor het deel waarmee de hypotheek is verhoogd. Ieder jaar wordt in elk geval op 31 december getoetst of de huiseigenaar in dat jaar voldoet aan de aflossingseis.

Maximale hoogte hypotheek ten opzichte van de waarde van uw koophuis

Hoeveel huiseigenaren kunnen lenen, hangt onder andere af van de waarde van het koophuis. In 2018 kunnen huiseigenaren een hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van het huis. Meer lenen dan het huis waard is kan niet meer. Overige kosten, zoals advies-, notaris of taxatiekosten, zijn niet meer mee te financieren uit de hypotheek.

Maximale hoogte hypotheek ten opzichte van uw inkomen

Naast de waarde van het koophuis gelden regels over de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van het inkomen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert de overheid hoeveel inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Dit maximum wordt ieder jaar opnieuw bekeken en is wettelijk vastgelegd.

De maximumhoogte van de hypotheek hangt verder af van het rentepercentage en de rentevastperiode. Dit is de periode die met de hypotheekverstrekker is afgesproken waarbinnen de rente niet verandert.

Hogere lening ten opzichte van inkomen mogelijk bij energiebesparende maatregelen

Huiseigenaren die € 33.000 of meer bruto per jaar verdienen kunnen ten opzichte van het inkomen meer lenen als zij:

  • Een energiezuinige woning kopen.
  • In hun woning energiebesparende maatregelen treffen met de hypotheek. Zoals zonnepanelen, dakisolatie of warmtepompen.

Het maximale extra leenbedrag is € 9.000.

Meer lenen bij koop NulopdeMeter-woning

Verbruikt het koophuis door energiebesparende maatregelen in een jaar evenveel energie als het opwekt? Dan is sprake van een NulopdeMeter-woning. Het hypotheekbedrag dat eigenaren van zo’n woning extra kunnen lenen is € 25.000.

De hypotheekverstrekker moet controleren of het volledige extra hypotheekbedrag ook echt besteed wordt aan energiebesparende maatregelen. Daarom zet de hypotheekverstrekker dit extra bedrag in een depot. Bovendien zal de bank vragen om aankoopnota’s.

Huiseigenaren mogen voor energiezuinige woningen meer lenen omdat zij minder energielasten hebben. Een hogere hypotheek kan dan toch verantwoord zijn.

Hogere hypotheek voor tweeverdieners

Tweeverdieners kunnen vanaf 1 januari 2017 iets meer geld lenen voor de aankoop van een huis. Bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag telt voor tweeverdieners het 2e inkomen zwaarder mee.

Vanaf 1 januari 2018 gaat het maximale hypotheekbedrag voor tweeverdieners verder omhoog. Het 2inkomen telt dan voor 70% mee. 

Meer informatie hierover staat in de Kamerbrief over de leennormen in 2017.

Vrijstelling van schenkbelasting

Met de vrijstelling van schenkbelasting kan iedereen tot € 100.000 belastingvrij schenken aan een ander. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
  • De schenking moet worden gebruikt voor het eigen huis van de ontvanger. Bijvoorbeeld voor een aankoop of verbouwing. Of een aflossing van de hypotheek.

Per 2017 is de eis vervallen dat de schenking van een ouder aan een kind moet zijn. En is de vrijstelling verhoogd naar € 100.000.

Betere bescherming consumenten bij afsluiten hypotheek door Europese regels

Huizenkopers die een hypotheek willen afsluiten, worden sinds 14 juli 2016 beter beschermd door nieuwe Europese hypotheekregels. Aanbieders moeten de consument:

  • duidelijke informatie geven over de kosten van een hypotheek. Alle kosten moeten in een informatieblad staan. Dit blad ziet er in de hele Europese Unie hetzelfde uit. Offertes van aanbieders zijn zo beter te vergelijken;
  • na het aanbieden van een offerte voor een hypotheek minstens 14 dagen bedenktijd geven. Tijdens de bedenktijd mag de offerte alleen in het voordeel van de klant veranderd worden;
  • laten weten welke vergoeding moet worden betaald bij vervroegd aflossen. De vergoeding mag nooit hoger zijn dan de kosten die de bank heeft door de vervroegde aflossing.

Verschillende hypotheekvormen

Er zijn verschillende soorten hypotheken. Welke vorm het beste bij u past, hangt onder meer af van de maandlasten die u wilt betalen en de manier waarop u de lening wilt aflossen.