Lening voor herstel funderingen woningen

Huiseigenaren die het fundament van hun woning moeten herstellen, kunnen een lening krijgen. Hiervoor heeft de Rijksoverheid het Fonds Duurzaam Funderingsherstel opgericht.

Waarom is er een Fonds Duurzaam Funderingsherstel?

De overheid ziet dat herstel van de fundering vaak niet gebeurt. Meestal omdat een of meer huiseigenaren in een rij huizen (woonblok) het geld niet bij elkaar kan krijgen. Hierdoor kan de fundering van het woonblok niet worden hersteld. Dit leidt tot waardedaling van huizen en verval van buurten. Met het fonds wil de overheid funderingsherstel stimuleren.

Welke voorwaarden gelden voor de lening?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De gemeente of provincie waar de eigenaar woont is aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

  • Het funderingsherstel moet dringend gebeuren.

  • De lening is voor een particuliere huiseigenaar.

  • De eigenaar kan geen andere lening sluiten omdat het inkomen te laag is of omdat het huis ‘onder water’ staat.

Alle voorwaarden voor de funderingslening staan de op de website van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.
De looptijd van de Funderingslening is 30 jaar. De Funderingslening bedraagt minimaal € 2.500,-.

Hoe kan een huiseigenaar een lening aanvragen?

Een huiseigenaar kan alleen een funderingslening aanvragen als de gemeente of provincie deelneemt aan het Fonds. Verder bepaalt de gemeente of provincie welke woningen en woonblokken in aanmerking komen. Eigenaren van die woningen ontvangen een aanvraagformulier.
Om te bepalen of er problemen zijn met de fundering, kunnen eigenaren eerst een stappenplan doorlopen. Dit plan is ontwikkeld door het Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel.

Hoeveel geld komt er beschikbaar in het fonds?

Het fonds heeft een omvang van € 100 miljoen. Uitgangspunt is een funderingslening van gemiddeld € 50.000. Daarmee worden tot 2022 2.000 funderingen hersteld (400 tot 500 per jaar).

De Rijksoverheid stopt € 20 miljoen in het fonds als eigen vermogen.

De andere deelnemers aan het fonds zijn:

De rest van het benodigde geld komt van de kapitaalmarkt.

Handleiding voor gemeenten: funderingsproblematiek

Voor gemeenten is een handleiding beschikbaar over hoe ze funderingsproblematiek kunnen aanpakken. De ervaring is opgedaan bij het voorspoedig lopende project ‘Goed gefundeerd’ in Rotterdam.

Zie ook