Hoe weet ik of er publiekrechtelijke beperkingen gelden voor het huis dat ik wil kopen?

Publiekrechtelijke beperkingen bepalen wat u wel of niet met een huis mag doen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij monumenten. Deze mag u niet zomaar verbouwen. Als u een woning koopt, is het dus belangrijk dat u weet of er beperkingen op rusten. U kunt terecht bij het Kadaster voor deze informatie.

Voorbeelden publiekrechtelijke beperkingen

Voorbeelden van publiekrechtelijke beperkingen op een pand of stuk grond zijn:

  • een verbod om te verbouwen;
  • een kapverbod;
  • (bouw)voorschriften;
  • een verbod om in een pand te wonen; 
  • milieuvoorschriften en veiligheidsvoorschriften.

Kadastraal Bericht Eigendom

Bij het Kadaster kunt u een Kadastraal Bericht Eigendom opvragen. Hierin staat welke publiekrechtelijke beperkingen er zijn. Daarnaast vermeldt het Kadastraal Bericht wie de 'gerechtigden' zijn bij een stuk grond, bijvoorbeeld de eigenaar of een erfpachter. Ook bevat het bericht de oppervlakte, het koopjaar en in de meeste gevallen de koopsom van het pand.