Hoeveel bedenktijd heb ik na het kopen van een woning?

Als u een woning koopt, tekent u een koopcontract. Na het tekenen heeft u nog 3 dagen bedenktijd.

Koopcontract

U tekent een koopcontract als uw bod op het huis geaccepteerd is. In dit contract staat:

  • de prijs van het huis;
  • de opleverdatum van de woning;
  • de ontbindende voorwaarden, zoals onder voorbehoud van financiering.

U kunt zich bij het opstellen van het koopcontract laten helpen door een deskundige. Bijvoorbeeld een makelaar of een notaris.

3 dagen bedenktijd

Na het tekenen van het koopcontract heeft u nog 3 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Ook hoeft u geen vergoeding te betalen aan de verkoper. De bedenktijd kan langer zijn als 2 of 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.

Langere bedenktijd afspreken

U kunt met de verkoper een langere bedenktijd afspreken, als u dat allebei wilt. Een kortere periode dan de wettelijke termijn van 3 dagen mag niet.

Bedenktijd andere soorten woningen

Bij de koop van een vakantiehuis heeft u ook een schriftelijk koopcontract nodig. Ook hiervoor geldt de bedenktijd van 3 dagen. Maar de eisen gelden niet voor de koop van bijvoorbeeld onbebouwde grond, woonboten en woonwagens. De eisen gelden ook niet voor huurkoop en koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.

Online bieden bij gedwongen verkoop woning

Sinds 1 januari 2015 mogen particulieren via internet meebieden bij de gedwongen verkoop van een huis. Daarmee wordt de kans kleiner dat huizen (ver) beneden de marktwaarde worden verkocht. En krijgen particulieren op de veiling meer mogelijkheden. De notaris bepaalt via welke website kopers kunnen bieden. Om mee te mogen bieden is registratie verplicht.