Welke bescherming biedt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken voor koopwoningen met een koopprijs tot de gemiddelde huizenprijs. In 2018 is de NHG-grens € 265.000. In 2019 is dat € 290.000. Met de NHG leent u veilig. Want u heeft een vangnet als u door omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt betalen. Of als een restschuld overblijft na de verkoop van uw huis.

Grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie

Voor het grensbedrag van de NHG wordt elk jaar gekeken naar de gemiddelde huizenprijs. Elk jaar rond 1 november wordt het nieuwe grensbedrag van de NHG bekend voor het daarop volgende jaar.

In 2018 is de maximale hypotheekgarantie die u kunt krijgen € 265.000. Dit is de gemiddelde huizenprijs plus 1%. Dit bedrag wordt op 1 januari 2019 verhoogd naar € 290.000.

Brengt u in uw nieuwe huis energiebesparende maatregelen aan, en is uw hypotheek daardoor hoger? Dan geldt in 2018 een hogere NHG-grens van € 280.900. Dit is de gemiddelde huizenprijs plus 6%. Dit bedrag wordt op 1 januari 2019 verhoogd naar € 307.400.

Nationale Hypotheek Garantie en hypotheek niet meer kunnen betalen

Het kan voorkomen dat u de hypotheek zelf niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld door een echtscheiding of baanverlies. Heeft u een hypotheek met NHG? Dan kunt u gebruikmaken van de Woonlastenfaciliteit (WLF). Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • De betalingsproblemen zijn buiten uw schuld om ontstaan.
  • U moet na verloop van tijd de lasten weer kunnen betalen.

De woonlastenfaciliteit is een tijdelijke verlaging van de woonlasten om een moeilijke periode te overbruggen. U moet uw schuld zelf afbetalen. U spreekt met uw hypotheekverstrekker af wanneer en hoe u dat doet.

Restschulden meefinancieren onder Nationale Hypotheek Garantie

Moet u door omstandigheden de woning gedwongen verkopen en ontstaat een restschuld? Bij een hypotheek met NHG kan de restschuld onder voorwaarden worden kwijtgescholden.

Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan kunt u soms uw restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met NHG. Er gelden wel voorwaarden:

  • Uw oude én nieuwe hypotheek vallen onder de NHG.
  • De kosten voor uw nieuwe woning, inclusief de restschuld, mogen niet hoger zijn dan het NHG-grensbedrag van € 265.000 (€ 290.000 in 2019).