Aanpak financiële sector

De maatregelen van de Rijksoverheid tegen de kredietcrisis richtten zich onder andere op de financiële sector. Banken kregen steun met kapitaalinjecties en staatsgaranties. Spaargeld werd gegarandeerd tot €100.000. 

Kapitaalinjecties voor banken en verzekeraars

Doordat banken elkaar geen geld meer wilden lenen, kwamen gezonde financiële ondernemingen in gevaar. Om deze ondernemingen te beschermen, heeft de Rijksoverheid in oktober 2008 € 20 miljard beschikbaar gesteld. Elke bank en verzekeraar die gezond en levensvatbaar was, kon zich voor financiële steun aanmelden. ING, AEGON en SNS REAAL hebben hiervan gebruikgemaakt.

In ruil voor de staatssteun zijn bij deze banken commissarissen aangesteld met extra bevoegdheden. Zo hebben zij bijvoorbeeld een bijzonder goedkeuringsrecht voor ingrijpende beslissingen over de ondernemingsstrategie en het beloningsbeleid.

Kapitaalinjecties per instelling met aflossingen in euro's en rendement 
 Instelling  Kapitaalinjectie  Aflossing  Rendement op aflossing
 AEGON  3 miljard 3 miljard  18,5%
 ING  10 miljard 10 miljard  12,7%
 SNS  750 miljoen 185 miljoen  8,5%

De Nederlandse Staat werd op 1 februari 2013 eigenaar van SNS REAAL. Hierbij werd het restant van de kapitaalinjectie afgeschreven.

Staatsgaranties voor banken

Landen in Europa hebben afspraken gemaakt om de geldstromen op de financiële markten weer op gang te brengen. Dit is gebeurd in de vorm van staatsgaranties voor de uitgifte van middellang schuldpapier door banken. In Nederland is hiervoor in 2008 € 200 miljard beschikbaar gesteld. De garantieregeling is sinds 1 januari 2011 gesloten.

Spaargeld

Sinds 31 december 2010 is de garantie op deposito’s verhoogd naar € 100.000. Dit geldt voor alle Europese landen. Dat betekent dat particulieren de garantie hebben dat als hun bank failliet gaat, ze in ieder geval hun eerste € 100.000 terugkrijgen. Onder de depositogarantie vallen lopende rekeningen en spaarrekeningen. En ook bijzondere spaarrekeningen zoals termijndeposito's.

Video: de kredietcrisis in Nederland