Nationalisering Fortis/ABN AMRO en SNS REAAL

De overheid heeft in 2008 de Nederlandse tak van Fortis/ABN AMRO overgenomen. In 2013 werd ook SNS REAAL genationaliseerd. Dit moest grote problemen voor de financiële stabiliteit en de economie voorkomen.

Schadevergoeding SNS REAAL vastgesteld

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft op 11 februari 2021 de hoogte van de schadeloosstelling bepaald. Daarbij is gekeken naar:

  • Het toekomstperspectief van SNS REAAL en de SNS Bank als er geen sprake was geweest van onteigening.
  • De prijs van de effecten en achtergestelde schulden die (afhankelijk van dat toekomstperspectief) door de verkoper en een koper afgesproken zou worden in geval van een vrije verkoop in het economisch verkeer.

De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat de Staat een schadeloosstelling is verschuldigd van € 804.810.000 exclusief rente per 1 februari 2013.

Op 21 april 2023 heeft de Hoge Raad ingestemd met de uitspraak van de Ondernemingskamer van 11 februari 2021. Hiermee staat de hoogte van de schadevergoeding definitief vast en zal de uitbetaling van de schadevergoeding worden gestart.

SNS REAAL op 1 februari 2013 genationaliseerd

Op 1 februari 2013 heeft het kabinet SNS REAAL genationaliseerd. Dit gebeurde in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB). Het spaargeld van klanten was zo veilig en de dienstverlening van SNS REAAL werd gewaarborgd. Er werd een nieuw management aangesteld dat als opdracht kreeg om delen van de bank-verzekeraar te verkopen.

Op 30 juni 2015 werd verzekeraar REAAL onder de nieuwe naam Vivat verkocht aan de Chinese verzekeringsmaatschappij Anbang Group Holdings Co. Ltd.

Per 1 januari 2017 gaat SNS Bank verder onder de naam De Volksbank. Op termijn zal de overheid ook De Volksbank privatiseren door de aandelen te verkopen.

Gevolgen nationalisatie SNS REAAL voor aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers

Door de nationalisatie van SNS REAAL en de SNS Bank onteigende de overheid in 2013 de aandelen en achtergestelde schulden. Volgens de wet hebben voormalig houders recht op een schadevergoeding van de overheid.

De hoogte van een eventuele schadevergoeding hangt af van de totale waarde van de aandelen en schulden op dat moment vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 februari 2013 (het moment van onteigening) tot aan de datum van de betaling van de schadevergoeding. 

Overname Fortis/ABN AMRO

Doordat Fortis moeite had om aan kapitaal te komen, moest het kabinet ingrijpen. Op 3 oktober 2008 heeft de Nederlandse overheid Fortis/ABN AMRO Nederland overgenomen. De overheid nam ook aandelen van Fortis Verzekeringen Nederland en Fortis Corporate Insurance over. De aandelen werden ondergebracht in een speciale stichting. Dat was nodig om belangentegenstellingen te voorkomen. De overheid is namelijk ook verantwoordelijk voor de financiële markten als geheel. Er mag dan niet het idee ontstaan dat de overheid haar eigen banken voortrekt.

Alle bankactiviteiten van Fortis Nederland werden samengebracht onder de naam ABN AMRO. Alle verzekerings-activiteiten werden samengebracht onder ASR. De overheid verkoopt de aandelen in beide bedrijven in termijnen op de Amsterdamse beurs Euronext. Van verzekeringsmaatschappij ASR is ruim een derde van de aandelen verkocht op 10 juni 2016. Op 17 november 2016 is 30% van de aandelen in ABN Amro naar de beurs gebracht.