Nationalisering Fortis/ABN AMRO en SNS REAAL

De overheid heeft in 2008 de Nederlandse tak van Fortis/ABN AMRO overgenomen. In 2013 werd ook SNS REAAL genationaliseerd. Dit moest grote problemen voor de financiële stabiliteit en de economie voorkomen.

Overname Fortis/ABN AMRO

Doordat Fortis moeite had om aan kapitaal te komen, moest het kabinet ingrijpen. Op 3 oktober 2008 heeft de Nederlandse overheid Fortis/ABN AMRO Nederland overgenomen. De overheid nam ook aandelen van Fortis Verzekeringen Nederland en Fortis Corporate Insurance over. De aandelen werden ondergebracht in een speciale stichting. Dat was nodig om belangentegenstellingen te voorkomen. De overheid is namelijk ook verantwoordelijk voor de financiële markten als geheel. Er mag dan niet het idee ontstaan dat de overheid haar eigen banken voortrekt.

Alle bankactiviteiten van Fortis Nederland werden samengebracht onder de naam ABN AMRO. Alle verzekerings-activiteiten werden samengebracht onder ASR. De overheid verkoopt de aandelen in beide bedrijven in termijnen op de Amsterdamse beurs Euronext. Van verzekeringsmaatschappij ASR is ruim een derde van de aandelen verkocht op 10 juni 2016. Op 17 november 2016 is 30% van de aandelen in ABN Amro naar de beurs gebracht.

Overname SNS REAAL

Op 1 februari 2013 heeft het kabinet SNS REAAL genationaliseerd. Dit gebeurde in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB). Het spaargeld van klanten was zo veilig en de dienstverlening van SNS REAAL werd gewaarborgd. Er werd een nieuw management aangesteld dat als opdracht kreeg om delen van de bank-verzekeraar te verkopen.

Op 30 juni 2015 werd verzekeraar REAAL onder de nieuwe naam Vivat verkocht aan de Chinese verzekeringsmaatschappij Anbang Group Holdings Co. Ltd.

Per 1 januari 2017 gaat SNS Bank verder onder de naam De Volksbank. Op termijn zal de overheid ook De Volksbank privatiseren door de aandelen te verkopen.

Gevolgen nationalisatie SNS REAAL voor aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers

Door de nationalisatie van SNS REAAL en de SNS Bank heeft de overheid de aandelen en achtergestelde schulden onteigend. Volgens de wet hebben voormalig houders recht op een schadevergoeding van de overheid. De hoogte is de waarde van de aandelen en schulden op dat moment, als er geen sprake was van nationalisatie.

In 2013 ging de minister van Financiën er van uit dat de aandelen en obligaties bij een faillissement geen waarde meer hadden. Daarom was het formele aanbod tot schadeloosstelling € 0 (4 maart 2013).

Vaststelling schadeloosstelling

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam stelt de uiteindelijke hoogte van de schadeloosstelling vast. De hoogte hangt af van:

  • Het toekomstperspectief van SNS REAAL en de SNS Bank als er geen sprake was geweest van onteigening.
  • De door de verkoper en koper afgesproken prijs van de aandelen (afhankelijk van het toekomstperspectief).

De Ondernemingskamer heeft op 26 februari 2016 3 experts aangewezen. Zij gaan advies geven over de waarde van de aandelen en achtergestelde schulden. De Ondernemingskamer gebruikt dit advies bij de uitspraak over de waarde van het onteigende.

Het ministerie van Financien heeft het conceptrapport van deskundigen ontvangen, bestudeert het rapport en zal haar reactie aan de deskundigen kenbaar maken. Het betreft vooralsnog een conceptrapport. De Ondernemingskamer zal op basis van een definitief rapport over de hoogte van de schadeloosstelling oordelen. Tot die tijd doet het ministerie van Financiën geen verdere uitspraken over deze zaak.