Inzet middelen versterking kennisinfrastructuur en tijdelijke inzet

In het aanvullende beleidsakkoord 'Werken aan toekomst' is voor 2009 en 2010 totaal euro 280 mln beschikbaar gesteld voor versterking van de kennisinfrastructuur en tijdelijke inzet van private kenniswerkers in het publieke domein.