Actueel overzicht stimuleringspakket

Brief over de voortgang bij de uitwerking van het stimuleringspakket uit het aanvullend beleidsakkoord.

Onder Meer informatie treft u het kamerstuk aan.