Kamerbrief Voortgang onderhandelingen principebesluit met Griekenland

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt mede namens minister-president Rutte de Tweede Kamer de kamerbrief over de voortgang onderhandelingen principebesluit met Griekenland.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Op 11 en 12 juli jl. vond een vergadering van de Eurogroep plaats die in het teken stond van het te nemen besluit over het onderhandelingsmandaat tussen de instituties en Griekenland. Aansluitend vond, op basis van de uitkomsten van de Eurogroep, een Eurozonetop plaats. De Eurogroep en de Eurozonetop bespraken de formele steunaanvraag van de Griekse autoriteiten bij het ESM en de daarbij gepresenteerde voorstellen van de Griekse autoriteiten en de beoordeling in het kader van artikel 13 eerste lid van het ESM verdrag door de instituties.

De Eurozonetop heeft een verklaring uitgebracht die de Griekse autoriteiten de voorwaarde stelt aanvullende zekerheden af te geven over de ESM steunaanvraag. Op 13 juli jl. kwam de Eurogroep opnieuw bijeen en sprak in navolging van de Eurozonetop onder andere over de mogelijkheden voor brugfinanciering.

In deze brief wordt allereerste een politieke appreciatie gegeven van de uitkomsten van bovengenoemde bijeenkomsten, waarna een beschrijving volgt van de inhoud van de verklaring en het vervolgproces.