CPB-notitie: Effecten stimuleringspakket

Er is een inschatting gemaakt van de macro-economische effecten van het stimuleringspakket waartoe het kabinet Balkenende IV in maart 2009 besloot. In deze CPB Notitie worden deze effecten gepresenteerd. Daarnaast worden de effecten op de Nederlandse economie gepresenteerd van de stimuleringsmaatregelen die elders in het eurogebied zijn genomen.