Versnellingspakket spoor

Alleen de uitgesproken tekst geldt.

Meneer Klerk, dames en heren,

 • Dank u wel voor dit versnellingspakket van in totaal 140 miljoen euro.
 • Het is een welkome aanvulling op het stimuleringspakket dat het kabinet eind vorige maand presenteerde om de economische crisis te bestrijden. Dat pakket omvatte zo’n 600 miljoen aan versnellingsmaatregelen. Het gaat daarbij om het naar voren halen van werk aan wegen, bruggen, vaarwegen en havens en om werkzaamheden voor Water en Kust.
 • Dit pakket van ProRail komt daar dus bij.
 • Het is goed dat ProRail op deze manier samen met ons de schouders zet onder het herstel van Nederland.Er hangt veel van af. De bouwsector is heel gevoelig voor de conjunctuur. Gaat het goed, dan zijn de portefeuilles overvol. Gaat het slecht, dan komt dat bij aannemers extra hard aan.
 • Door de klappen die de sector krijgt, dreigen waardevolle expertise en ervaring verloren te gaan. Expertise die we juist zo nodig hebben als straks de economie weer aantrekt.
 • Ook voor een gezonde concurrentie is het van belang dat er voldoende krachtige spelers op de markt zijn. Bij het omvallen van goede bedrijven heeft Nederland geen enkel belang. Daarom is het verstandig nu – in magere tijden – te zorgen voor een goede ‘workload’. Dat komt de vitaliteit van de spoorsector als geheel ten goede.
 • Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor de ChristenUnie – in de persoon van de heer Cramer. Hij heeft zich er sterk voor gemaakt dat ProRail de mogelijkheden voor versnelling van werkzaamheden zou onderzoeken. Ik heb al eerder gezegd dat ik dat beschouwde als een ondersteuning van mijn beleid. Onze gezamenlijke inzet heeft nu tot een concreet resultaat geleid.
 • Dat is goed nieuws voor de mensen die in de spoorsector werken. Een betere spreiding van werk. Betere kansen voor hun bedrijven om deze moeilijke periode goed door te komen.
 • Het is ook goed nieuws voor reizigers. Niet dat er sprake was van achterstanden. Maar geplande werkzaamheden aan de infrastructuur komen wel sneller gereed. En dat komt de robuustheid van het spoor natuurlijk ten goede.
 • Ik denk ook aan Amsterdam Centraal Station, waarvan de renovatie voortvarend wordt gerealiseerd. De vele reizigers die nu elke dag de bouwput van het station betreden, zullen daar blij mee zijn. Het 120 jaar oude station van architect Cuypers wordt in oude luister hersteld.
 • ProRail is er de afgelopen jaren in geslaagd werkzaamheden efficiënter en met minder hinder voor het treinverkeer uit te voeren. Met dit versnellingspakket laat ProRail zien ambitieus te blijven en daadwerkelijk bij te willen dragen aan het economisch herstel van ons land.
 • Nogmaals dank. Ik ben blij met deze impuls in het spoor. Dit is goed nieuws voor de vitaliteit van de spoorsector. Ik heb er vertrouwen in dat we met dit pakket op het goede spoor zitten naar een sterker Nederland.