Europese aanpak kredietcrisis

De lidstaten van de Europese Unie (EU) besloten in 2008 de problemen door de kredietcrisis gezamenlijk aan te pakken.

Meer toezicht en ander beleid bij banken

Alle landen van de EU kregen te maken met de gevolgen van de kredietcrisis op hun overheidsfinanciën. Het op orde brengen hiervan had voorrang in ieder land. Daarnaast heeft de crisis aangetoond dat het financiële stelsel kwetsbaar is. De landen in de Europese Unie werken gezamenlijk om Europa financieel gezond te maken en te houden.

Maatregelen voor stabiel financieel stelsel

Om het financiële stelsel te stabiliseren hebben de lidstaten van de EU diverse maatregelen genomen. Zo hebben de landen:

  • financiële instellingen kapitaalinjecties gegeven om de stabiliteit van het financiële stelsel te waarborgen;
  • garanties op bankleningen gegeven om de financiering van banken weer op gang te brengen;
  • de depositogarantie verhoogd naar minimaal € 100.000;
  • banken overgenomen (genationaliseerd) die door een faillissement het financiële stelsel konden ontwrichten.

Europees toezicht

De Europese Unie werkt aan een sterker internationaal toezicht op financiële instellingen. Daarvoor komen 3 nieuwe Europese financiële toezichthouders. De financiële instellingen moeten ook aan nieuwe eisen voldoen. Zo moeten zij bijvoorbeeld het spaargeld dat klanten bij hen hebbenneergezet, scheiden van geld voor andere bankactiviteiten.