Financiële steun aan noodlijdende landen in Europa

Financiële stabiliteit in het eurogebied is van groot belang voor de economieën van alle eurolanden. De eurolanden zijn financieel en economisch met elkaar verbonden door onder andere handel en internationaal geldverkeer. Problemen in het ene land kunnen daardoor ernstige gevolgen hebben voor andere eurolanden. Daarom dragen alle eurolanden bij aan steunmaatregelen voor landen in financiële problemen.

Kabinet Rutte III: toekomstbestendige economieën EU-landen

Het kabinet wil dat EU-landen niet langer elkaars schulden overnemen. Er zou een mechanisme moeten komen dat kan worden ingezet bij de herstructurering van onhoudbare schulden van EU-landen. Het is van belang dat de economieën van de lidstaten toekomstbestendig worden gemaakt. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Griekenland, Ierland, Portugal, Cyprus en Spanje hebben financiële steun gekregen uit de Europese noodfondsen. Vervolgens moesten ze ingrijpend bezuinigen. Bijna alle eurolanden kennen inmiddels weer economische groei en staan er economisch beter voor. Voor Griekenland verwacht de Europese Commissie (in de Winterraming) in 2017 een groei van 2,7%. Hiermee wordt in 2017 voor alle eurolanden groei verwacht.

Financiële steun Griekenland en Cyprus

Griekenland is ondersteund met rechtstreekse leningen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de landen uit de eurozone. Daarna is besloten om Griekenland aanvullende steun te geven uit het tijdelijke noodfonds European Financial Stability Facility (EFSF). Dit was onderdeel van een nieuw leningenprogramma.

Na dit 2e programma heeft de Eurogroep in augustus 2015 een derde steunpakket goedgekeurd. Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) verstrekt de financiële steun in dit pakket. 

Cyprus werd ondersteund via het permanente noodfonds ESM.

De landen ontvangen de financiële steun alleen onder zeer strenge voorwaarden. Zo moeten zij fikse bezuinigingen en economische hervormingen doorvoeren.

Financiële steun Ierland, Spanje en Portugal beëindigd

De steunprogramma's aan Ierland en Spanje zijn eind 2013 afgerond. Het steunprogramma aan Portugal stopte half mei 2014. Deze landen moeten de komende jaren de leningen aflossen.

  • Ierland kreeg steun via de 2 tijdelijke noodfondsen: het European Financial Stability Facility( EFSF) en European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM). Daarnaast kreeg Ierland steun van het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken.
  • Spanje werd ondersteund via het permanente noodfonds Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Spanje kreeg financiële steun vanwege de Spaanse bankencrisis. Banken die steun kregen, moesten aan strenge voorwaarden voldoen.
  • Portugal kreeg steun uit de 2 tijdelijke noodfondsen EFSF en EFSM en het IMF.
  • Cyprus kreeg financiële steun via het ESM en van het IMF.

Animatie over het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Animatie IMF

(Een animatie. Op een grijze bank verschijnen vier mensen. Een jongeman met een tablet staat op. Hij swipet naar een site met de tekst: Internationaal Monetair Fonds. Voice-over:)

ZOEVENDE EN PLOFFENDE GELUIDEN

EEN GALMENDE TOON

GEJUICH

VOICE-OVER: Het IMF is een internationale organisatie die sinds 1945 zorgt voor internationale financiële stabiliteit en monetaire samenwerking. Dit houdt in dat het IMF ervoor zorgt dat het wereldwijde betalingssysteem functioneert.
In totaal zijn 189 landen lid van het IMF.
De organisatie geeft deze lidstaten economisch advies en kan leningen verstrekken aan landen die in financiële problemen zijn geraakt.
De enige Nederlander die het IMF ooit heeft geleid, is Johan Witteveen.

(Op de tablet staat: 1973 tot 1978. Een vakje met een groen vinkje verschijnt bij de mensen op de bank.)

EEN KORT PIEPJE

OPNIEUW HET PIEPJE