Financiële steun Griekenland

De eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schoten Griekenland in 2010 te hulp met leningen, omdat het land grote financiële problemen had. Als voorwaarde voor deze financiële steun moest Griekenland bezuinigen en structurele hervormingen uitvoeren.

De hervormingen die Griekenland moest uitvoeren, bestonden bijvoorbeeld uit maatregelen op het gebied van belastingen en pensioenen en het realiseren van een kleinere overheid. En het privatiseren van staatsbedrijven en het verbeteren van de economie. Na de eerste leningen in 2010 heeft Griekenland leningen gekregen van de Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit (EFSF) en de permanente opvolger daarvan, het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM).

Sinds 31 augustus 2018 is het leningsprogramma voor Griekenland van het ESM afgelopen. Griekenland staat nog wel onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie. De ministers van Financiën van de eurolanden, de Eurogroep, bespreken regelmatig hoe Griekenland ervoor staat en of het land zich aan de afspraken houdt.
Lees de monitoringsrapportage van de Europese Commissie over Griekenland (Engels).

Nederlandse leningen aan Griekenland

Nederland heeft ook bijgedragen aan de financiële steun aan Griekenland. Griekenland begint in 2020 met de aflossing van de €3,2 miljard lening van Nederland. In de tabellen hieronder staan alle uitstaande leningen aan Griekenland.

Leningen en aflossing Griekse schuld

Leningen en aflossing Griekse schuld in miljarden euro's
Eurofondsen Uitgekeerd Afgelost Uitstaand Nederlands aandeel
Totaal (Directe leningen van eurolanden,
Europese Noodfondsen EFSF en ESM)
256,6 13,0 247,3 14,6
Lening Internationaal Monetair Fonds (IMF) in miljarden euro's
IMF Uitgekeerd Afgelost Uitstaand Nederlands aandeel
Totaal 34,3 26,2 8,4 n.v.t.
Leningen en aflossing Griekse schuld per programma in miljarden euro's
Door wie? Uitgekeerd Afgelost Uitstaand Nederlands aandeel  Verwachte aflossing 
Eerste programma Directe leningen Eurolanden 52,9 0,0 52,9 3,2 2020-2041
IMF 21,8 21,8 0 n.v.t. n.v.t.
Tweede programma EFSF 141,8 10,9 130,9 8,0 2033-2066
IMF 12,7 4,3 8,4 n.v.t. nu-2024
Derde programma ESM 61,9 2,1 59,9 3,4 2034-2060

De bedragen in de tabellen zijn afgerond.
Bedragen van de leningen van het IMF kunnen verschillen door schommelingen in de wisselkoers tussen de euro en de valuta van het IMF, de zogenoemde speciale trekkingsrechten (SDR).
De cijfers zijn berekend op basis van de koers en stand van 9 oktober 2019           
Bronnen: Europese Commissie, Europees Stabiliteitsmechanisme, Internationaal Monetair Fonds, De Nederlandsche Bank (DNB)