Financiële steun Ierland

In november 2010 vroeg Ierland om financiële steun van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ierland is het eerste land dat een beroep deed op de tijdelijke noodfondsen. Eind 2013 heeft Ierland het leningenprogramma van de Europese Unie en het IMF verlaten.

Ierland heeft een lening van € 67,5 miljard ontvangen:

  • Het IMF steunde Ierland met € 22,5 miljard.
  • De European Financial Stability Facility (EFSF) en European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) steunde Ierland met € 40,2 miljard.
  • Het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken hebben leningen gegeven (€ 4,8 miljard).

Voorwaarden voor steun Ierland

In ruil voor steun moest Ierland de overheidsfinanciën op orde brengen, de economie hervormen en de bankensector saneren. Ierland heeft flink bezuinigd, de balansen van de banken flink verkleind en de arbeidsmarkt hervormd.