Financiële steun Spanje

In juli 2012 heeft Spanje financiële steun aangevraagd vanwege de Spaanse bankencrisis. Spanje heeft het leningenprogramma eind 2013 verlaten. Sinds 2014 heeft Spanje jaarlijks een deel van het Europese steunpakket vervroegd afgelost.

De Spaanse banken kampen met dringende financiële problemen door slechte vastgoedleningen uit het verleden. Banken gaven voor het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 gemakkelijk krediet aan de bouwsector tegen lage rentes. Toen de huizenmarkt instortte, konden veel bedrijven hun betalingsverplichtingen aan de banken niet meer nakomen.

Financiële steun om bankencrisis op te lossen

In juli 2012 bereikten de ministers van Financiën van de eurolanden een akkoord. Zij waren het eens over de voorwaarden voor kapitaalsteun aan de Spaanse banken. De eurolanden hebben de lening van maximaal € 100 miljard in juli 2012 goedgekeurd. Spanje heeft plannen opgesteld voor herstructurering van de Spaanse banken.

In totaal is er vanuit het Europese noodfonds ESM ongeveer € 41,4 miljard uitgeleend aan Spanje. Die lening is gebruikt voor kapitaalsteun aan de Spaanse banken. Spanje had niet het hele beschikbare bedrag aan leningen nodig voor de herkapitalisatie van de banken.

Spanje had geen steun nodig om de staatsschuld of de overheidsuitgaven te betalen. In  Griekenland, Ierland en Portugal was dat wel het geval.

Voorwaarden voor steun Spanje

De steun voor de banken werd verdeeld over 4 genationaliseerde Spaanse banken. Ook werd een deel van de lening gebruikt om een ‘bad bank’ op te zetten. Dit is een financiële organisatie die slechte leningen van banken beheert. In ruil voor de steun moeten de banken reorganisaties doorvoeren. Zo kunnen ze in de toekomst weer zonder staatssteun voortbestaan.

Naast de voorwaarden voor de banken, moeten ook de ingezette hervormingen en bezuinigingen van Spanje doorgaan.