Hervorming financiële sector

De kredietcrisis maakte duidelijk dat financiële instellingen te weinig buffers hadden en te weinig zicht op de risico’s. Ook het toezicht op financiële instellingen schoot tekort. De overheid moest ingrijpen om te voorkomen dat banken failliet gingen.

Kabinetsvisie Nederlandse bankensector

In de kabinetsvisie geeft het kabinet zijn aanpak en plannen voor de toekomst van de sector. In de visie staan maatregelen voor een gezonde bankensector met een solide financiële positie. Een sector die integer handelt en de klant centraal stelt. En met een versterkt toezicht en mogelijkheden om op tijd en effectief in te grijpen. 

De klant centraal

Het belang van de klant moet in alle facetten van financiële dienstverlening terugkomen. Om te beginnen moeten producten helder en begrijpelijk zijn voor de consument. Zo weet men wat men koopt en wat de risico’s zijn. Producten, advies, service en de klachtenafhandeling moeten het belang van de klant centraal stellen.

Banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zich dienstbaar opstellen aan consumenten en bedrijven. Zo kunnen zij het vertrouwen in de sector herwinnen. Beloningsbeleid speelt daarbij een belangrijke rol. De overheid draagt met een aantal maatregelen bij aan het herstel van vertrouwen.

Bankierseed

De bankierseed (en bankiersbelofte) geldt sinds 1 april 2015 voor alle bankmedewerkers. Daarmee geven de medewerkers uitdrukkelijk aandacht aan het belang van hun maatschappelijke rol. Ze beloven de belangen van aandeelhouders, klanten en de samenleving zorgvuldig af te wegen. De bankierseed of -belofte gold voor april 2015 alleen voor bestuurders en commissarissen.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op de eedaflegging en de naleving ervan. Zij kunnen maatregelen nemen als dat nodig is, bijvoorbeeld een boete. Bij bestuurders en commissarissen is ontslag de uiterste maatregel.

Verdere versobering beloningsbeleid

Sinds 2015 mag elke bonus voor bankmedewerkers maximaal 20% van de vaste beloning zijn. De maatregel geldt voor iedereen die in de Nederlandse financiële sector werkt. Ook kan de raad van commissarissen van een bank de bonus van een bestuurder aanpassen of terugvorderen. Dit kan als de uitkering niet aanvaardbaar zou zijn. Bijvoorbeeld als de economische situatie van het bedrijf slecht is. Of als het bedrijf het doel waarvoor het de bonus heeft ingesteld, niet heeft gehaald. Deze maatregel geldt niet alleen voor banken en verzekeraars, maar voor alle NV’s.