Kredietcrisis

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Chronologisch overzicht ontwikkelingen kredietcrisis

Datum Ontwikkeling

7 november 2014

ING heeft de volledige kapitaalinjectie van € 10 miljard uit 2008 aan de Nederlandse Staat terugbetaald.

27 augustus 2014

De Nederlandse Staat heeft het volledige bedrag terug

dat in 2008/2009 beschikbaar was gesteld om gedupeerde spaarders van de IJslandse internetspaarbank Icesave te ontzien.

16 september 2011

Uitkomsten evaluatie van de stimuleringsmaatregelen van het Kabinet Balkenende IV om de kredietcrisis aan te pakken.

9 december 2010

Icesave-akkoord over terugbetaling schulden.

Nederlandse en IJslandse onderhandelaars hebben overeenstemming bereikt over terugbetaling van € 1,3 miljard aan Nederland.

Minister de Jager informeert de Tweede Kamer over Icesave.

11 november 2009

Begrotingstekort moet in 2013 teruggebracht zijn tot onder 3%.

15 september 2009

Miljoenennota 2010: Begrotingsjaar en kabinetsplannen 2010.
De Europese Commissie heeft de tijdelijke goedkeuring voor de steun aan ING verlengd. Tegelijkertijd onderzoekt de commissie de waardering en de onderlinge verdeling van lasten van deze back-upfaciliteit verder.

14 september 2009

Langer tijdelijk contract voor jongeren.
Verruiming kredietverlening aan bedrijven.

9 september 2009

Stimuleringsmaatregel door gemeenten: Deelname in breedbandnetwerken door gemeenten eenvoudiger.

4 september 2009

Uitwerking crisisaanpak kabinet: € 100 miljoen voor hightech sector.
Uitwerking crisisaanpak kabinet: Tweede ronde stimulering woningbouw.

31 augustus 2009

€ 80 miljoen voorbouw en onderhoud in jeugdzorg.

20 augustus 2009

Uitwerking crisisaanpak kabinet: verruiming Octrooibox.

12 augustus 2009

Kabinet heeft € 100 miljoen subsidie toegekend voor de bouw van ongeveer 15.000 koop- en duurdere huurwoningen.

29 juli 2009

€ 10 miljoen extra crisisgeld voor innovatieve bedrijven.

22 juli 2009

Europees Globaliseringfonds biedt financiële hulp bij massaontslag.
Gemeenten hebben voor € 220 miljoen ingetekend op stimuleringsregeling woningbouwprojecten.

16 juli 2009

Overzicht stimuleringspakket.

15 juli 2009

De Amerikaanse president Obama heeft verzocht of Nederland deelneemt aan de G20-top.

10 juli 2009

Regeling voor deeltijd-WW is verlengd.

7 juli 2009

Minister van Financiën heeft tijdens de Ecofin-bijeenkomst zorgen geuit zorgen over Stabiliteitspact. Meer informatie staat in de Kamerbrief bij Verslag Eurogroep en Ecofin 6 en 7 juli in Brussel.

3 juli 2009

Uitwerking crisisaanpak kabinet: financiële ondersteuning voor opknappen schoolgebouwen.

2 juli 2009

Fortis Bank heeft  € 34 miljard aan de overheid afgelost.

1 juli 2009

Akkoord voor fiscaal stimuleringspakket
Crisis- en herstelwet vastgesteld

26 juni 2009

De overheid heeft € 2,5 miljard aan ABN AMRO geleend voor de afsplitsing van het Nederlandse deel van de bank.
De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij ABN AMRO en Fortis Bank Nederland.
Extra garanties voor betalingsrisico’s.

24 juni 2009

Voortzetten regeling deeltijd-WW door extra financiële ruimte.
Antwoord minister van Financiën op vragen over burden sharing en stress-testen naar aanleiding van het Algemeen Overleg over Europees Toezicht.

22 juni 2009

Maximum bedrag deeltijd-WW bereikt.

19 juni 2009

Nationale hypotheekgarantie tot 1 januari 2011 verhoogd naar € 350.000 en €  320 miljoen voor de bouw van zorginstellingen.
EU-akkoord over toezicht banken bereikt.

16 juni 2009

CPB: Juniraming voorspelt historische krimp Nederlandse economie.

Onderzoeksrapport Evaluatie Icesave is naar de Tweede Kamer verstuurd.
ECB verwachtte $ 649 miljard extra afschrijvingen banken in de Eurozone.
De minister van Financiën heeft bekend gemaakt dat Oost-Europese landen in nood hulp krijgen van Nederland.

12 juni 2009

Uitwerking crisisaanpak kabinet: tijdelijke impuls van € 395 miljoen voor 2009 en 2010 voor woningbouwprojecten die door de economische crisis stil dreigden te vallen.
De overheid heeft extra geld beschikbaar gesteld voor hulp aan mensen met schulden. Het geld is ook bedoeld om te voorkomen dat nieuwe groepen mensen door de crisis schulden krijgen.

11 juni 2009

Verruiming Europese Globaliseringsfonds zorgt voor hulp bij massa-ontslag.

9 juni 2009

Europese banken worden ook onderworpen aan een stresstest.

8 juni 2009

Europese impulsmaatregelen kunnen waarschijnlijk in 2010 aflopen.

6 juni 2009

Nederland en IJsland hebben een akkoord bereikt over lening aan IJsland.

4 juni 2009

Fiscaal stimuleringspakket aangenomen door Tweede Kamer.

3 juni 2009

De overheid heeft aandelen van Fortis Corporate Insurance verkocht.

29 mei 2009

Uitwerking crisisaanpak kabinet: € 250 miljoen extra om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

26 mei 2009

€ 250 miljoen extra om de gevolgen van de economische crisis voor jongeren in het mbo op te vangen.
Uitwerking crisisaanpak kabinet: nationale sloopregeling akkoord. Mensen die hun oude personenauto lieten slopen en inruilden voor een nieuwere, schonere auto kregen € 750 of € 1.000. Deze regeling liep van 29 mei 2009 tot en met 21 april 2010.

25 mei 2009

€ 130 miljoen voor de campagne Blijf Positief: krijg meer grip op de eigen financiën.

20 mei 2009

Nederland is op de 11e plaats geëindigd in stresstest voor landen.

15 mei 2009

Economie is met 4,5% gekrompen in eerste kwartaal 2009.
€ 280 miljoen voor behoud werkgelegenheid van onderzoekers bij Nederlands bedrijfsleven in 2009 en 2010.

12 mei 2009

ING heeft € 425 miljoen rente aan de overheid betaald.

29 april 2009

Tijdelijke heropening regeling voor bedrijven om haalbaarheidsstudies in opkomende markten te ondersteunen.

23 april 2009

Uitwerking crisisaanpak kabinet: in 2009 en 2010 in totaal € 20 miljoen extra voor de investeringsregeling integrale duurzame stallen.
Fiscus soepeler met bedrijven die door de economische crisis een betalingsachterstand hebben.

22 april 2009

De Raad van State heeft het vernietigingsbesluit van de regering over Landsbanki afgewezen. Bestuursorganen wilden via de rechter hun vorderingen verhalen op de vorig jaar in problemen gekomen IJslandse Landsbanki. Het vernietigingsbesluit maakte dit onmogelijk.

21 april 2009

Start parlementair onderzoek naar de kredietcrisis.

17 april 2009

Afgesproken is dat provincies en gemeenten zowel in 2009 als in 2010 € 100 miljoen extra kregen om de begrotingen uit te voeren.

9 april 2009

€ 140 miljoen extra voor de versnelde uitvoering van werkzaamheden en projecten op het spoor om zo de spoorsector in crisistijd een steuntje in de rug te geven.

3 april 2009

Resultaten G20 in Londen. Meer informatie staat in het kamerstuk Nederlandse inzet G20 in Londen.

1 april 2009

De tijdelijke regeling deeltijd-WW is ingegaan.

30 maart 2009

De minister van Financiën en de financiële sector sluiten een akkoord over een gematigd beloningsbeleid in relatie tot de kredietcrisis.

26 maart 2009

€ 1 miljard extra voor de vermindering van administratieve lasten voor bedrijven om sterker uit de crisis te komen.

25 maart 2009

Kabinet Balkenende-IV heeft de aanpak van de economische crisis gepresenteerd.

19 en 20 maart 2009

Aanpak economische recessie centraal bij EU-top.
Tijdens de EU-top is gesproken over klimaatverandering en energievoorzieningszekerheid.

17 maart 2009

CPB heeft het Centraal Economisch Plan gepresenteerd.

15 maart 2009

Voortgang geboekt bij de G20-vergadering.

2 maart 2009

Landelijk dekkend netwerk mobiliteitscentra gerealiseerd. In deze centra worden mensen die door de economische crisis met ontslag worden bedreigd zo snel mogelijk aan een nieuwe functie geholpen.

23 februari 2009

In de voorlopige rekening 2008 heeft het kabinet Balkenende-IV een update gegeven van de budgettaire gevolgen van de kredietcrisismaatregelen.

17 februari 2009

Voorlopige cijfers 2009 en 2010 CPB.

26 januari 2009

De overheid heeft een back-up faciliteit aan de ING verleend.

19 januari 2009

De minister van Financiën is akkoord gegaan met een nieuw beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en het senior management van Fortis/ABN AMRO.

16 januari 2009

Het kabinet Balkenende-IV heeft maatregelen genomen om de kredietmarkt te ondersteunen bij kredietverlening aan bedrijven, woningcorporaties en zorginstellingen.
De overheid heeft in overleg met de banken, verzekeraars en pensioenfondsen de garantieregeling van € 200 miljard aangepast. Doel van de aanpassing is dat de regeling meer wordt gebruikt.

11 december 2008

De Nederlandsche Bank heeft de eerste betalingen gedaan aan spaarders bij Icesave.

3 december 2008

Stand van zaken Icesave.

28 november 2008

Najaarsnota: aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de economie. Meer informatie staat in de kabinetsbrief over de gevolgen van de kredietcrisis op de reële economie

24 november 2008

LeasePlan heeft als eerste bank een staatsgarantie toegewezen gekregen: de overheid is garant gaan staan voor € 1,6 miljard.

21 november 2008

Het kabinet Balkenende-IV heeft aanvullende maatregelen genomen om de economie te ondersteunen.
Nieuwe richting voor Fortis, ABN AMRO banken en verzekeraars gepresenteerd. Deze worden samengevoegd tot 1 nieuwe Nederlandse bank.

20 november 2008

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft IJsland een lening verstrekt van $ 2,1 miljard.

12 november 2008

De overheid heeft het kapitaal van SNS REAAL met € 750 miljoen versterkt.

7 november 2008

Begrotingsregels aangepast na kapitaalinjecties overheid.

28 oktober 2008

De overheid heeft het kapitaal van AEGON met € 3 miljard versterkt.

23 oktober 2008

Gesprek met vakbonden en ondernemingsraden Fortis ABN AMRO over de gevolgen van de overname door de overheid.

21 oktober 2008

De overheid is met de uitvoering van staatsgaranties voor banken gestart.

20 oktober 2008

De overheid heeft het kapitaal van ING met € 10 miljard versterkt.
De overheid heeft de garantieregeling uitgebreid voor het midden- en kleinbedrijf.

13 oktober 2008

Eurolanden zijn het gezamenlijk eens geworden over de aanpak van de kredietcrisis.

11 oktober 2008

Nederland en IJsland hebben een overeenkomst bereikt over de Nederlandse spaarders bij Icesave

9 oktober 2008

Spaarders bij Icesave krijgen hun spaartegoeden tot € 100.000 vergoed. Dat hebben de minister van Financiën en de president van De Nederlandsche Bank aangegeven.

Het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank hebben voorzieningen voor de Nederlandse financiële sector bekend gemaakt.

8 oktober 2008

Nederland heeft met de IJslandse autoriteiten overlegd om meer duidelijkheid te krijgen voor de spaarders van Icesave. Op de rekeningtegoeden van 120.000 Nederlanders waren het IJslandse en Nederlandse depositogarantiestelsel van toepassing

7 oktober 2008

De minister van Financiën heeft bekend gemaakt de garantie op deposito’s voor 1 jaar te verhogen naar € 100.000.

3 oktober 2008

De overheid heeft Fortis volledig overgenomen.

29 september 2008

De overheid heeft bekendgemaakt voor 49% te willen deelnemen in de Nederlandse activiteiten van Fortis Bank.

28 september 2008

De Nederlandse, Belgische en Luxemburgse overheid investeren samen € 11,2 miljard om Fortis te steunen.

19 september 2008

Kabinet heeft het beleid voor 2009 bekend gemaakt: ‘De kredietcrisis gaat niet aan ons voorbij’.

De Rijksoverheid. Voor Nederland