Balkenende: economisch herstel, werk en moraal

Volgens minister-president Balkenende kunnen de afspraken op de G20-top 'de wereldeconomie op de been helpen, banen zekerstellen en markt van een moraal voorzien'.

Voor minister-president Balkenende had de G20-top een dubbele betekenis:

 • internationaal de krachten bundelen om de economie weer op gang te brengen en banen te behouden;
 • voorkomen dat dit nog eens gebeurt, zorgen dat mensen vertrouwen in het economische stelsel kunnen hebben.

Stimulering en regulering

De begrotingsimpulsen lopen bij elkaar op tot 5000 miljard dollar in 2010. Dit is een gecoördineerde inspanning die nog nooit eerder is vertoond.

Bij alle noodzakelijke maatregelen geldt: geen onbetaalbare rekeningen doorschuiven naar de toekomst. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën blijft belangrijk, aldus Balkenende.

De G20-landen spraken een betere regulering af bij:

 • beloningen in de financiële sector die wel de goede prikkels geven;
 • belastingparadijzen aanpakken;
 • verstevigd toezicht op grensoverschrijdende financiële instellingen;
 • toezicht op hedge fondsen en complexe financiële producten.

Ontwikkelingslanden

Economisch herstel moet zijn verbonden met de strijd tegen klimaatverandering, met duurzaamheid en innovatie, aldus Balkenende. 'En dat lukt alleen als we ook werken aan de verbetering van de positie van de allerzwaksten in ontwikkelingslanden.'

Tijdens de top spraken de G20-landen onder meer af:

 • De IMF-middelen worden verdrievoudigd tot 750 miljard dollar. Daar komt 250 miljard aan speciale trekkingsrechten bovenop.
 • De Wereldbank en andere internationale instellingen lenen 100 miljard dollar extra uit.
 • Afspraken over ontwikkelingshulp en schuldvermindering blijven recht overeind staan. Nederland draagt 50 miljoen dollar bij voor handelstransacties en 20 miljoen dollar voor een sociaal fonds onder de vlag van de Wereldbank.
 • Voorkomen wordt dat met name ontwikkelingslanden het slachtoffer worden van maatregelen voor de financiële sector in rijkere landen.
 • Er komt een handvest voor houdbaar economisch handelen.

Groepsfoto van de regeringsleiders en staatshoofden tijdens de G20-top.

Wereldhandel

In de slotconclusies staat dat de G20-landen blijven strijden tegen protectionisme. Zo wordt het verbod op nieuwe protectionistische maatregelen dat in Washington is afgesproken, doorgetrokken tot eind 2010.

Verder kan via nationale en internationale organisaties 250 miljard dollar aan handel worden gefinancierd: via geld en/of garanties. Ook is er een duidelijk voornemen om de Doha-ronde van de WTO-onderhandelingen zo snel mogelijk af te ronden, op basis van wat er nu op tafel ligt.

Toekomst

'In het belang van de toekomst hebben we vandaag verschillen weten te overbruggen', zei Balkenende. 'Met afspraken die de weg banen naar een verantwoorder internationaal economisch systeem. Afspraken die welvaart, groei, duurzaamheid en solidariteit in de toekomst borgen.'

Eerder bericht